Nu påbörjas bygget av nya kanalstråket

Nu kan du snart promenera längs med hela kanalen. Nu påbörjas bygget av gång- och cykelvägarna längs med kanalen. Här tillkommer också 18 nya mindre parkytor med sittplatser, växtlighet, utegym, boulebana med mera.  

Kanalstråket kommer att byggas i etapper av Trafikverket och först ut är sträckan mellan Slussbron och Bergvik, som förväntas bli klar till sommaren 2024. 

Därefter fortsätter man med den norra delen, för att fortsätta vid Östertälje och Södertälje hamn. Dessa tre etapper förväntas klara under 2025. 
Sträckorna kommer att asfalteras för att de nya gång- och cykelvägarna ska kunna snöröjas på vintern. 

Illustration: Trafikverket

Nya vistelseplatser

Utöver gång- och cykelvägen planeras även flera vistelseplatser i olika form: 
   •    I närheten av badhuset planeras ett utegym samt en vistelseplats med bänkar och picknickbord.
   •    En större kajyta i direkt anslutning till vattnet med sittplatser i trä planeras vid slussbron nedanför Hasiors hästar. På kajytan varvas trädäck med stenbeläggning och växtlighet – här kommer även en boulebana anläggas.
   •    På kanalens östra sida, mitt emot Wendela hebbes hus, kommer en läktare i trä integreras i landskapet. Här får du utsikt över kanalen och mot staden.
   •    Kanalholmen når du via två gångbroar från kanalstråket. Här planeras ängsytor med sittplatser i trä för att besökare ska kunna sätta sig ner och njuta av kanalutsikten.
   •    I slutet av kanalstråken, längst söderut vid Östertälje, kommer både den västra och östra sidan få sittplatser i trä. Den östra sidan kommer dessutom ha ett utegym och en volleybollplan i anslutning till stråket som kopplas samman med en gång- och cykelväg till Östertälje.

Nya träd, buskar och blommor planeras längs med Södertälje kanal och sluss. Dessa ska vara en palett av växter som ska göra kanalstråket sammanhängande med en enhetlig karaktär. Växterna ska skifta med årstiderna i en variation av dofter och kulörer.

Tidsplan för de olika sträckorna

1.   Slussbron - Bergvik - klart vår 2024
2.    Vänortsparken/Hebbevillan - Västra Mälarehamnen (inkl bryggor ut till Kanalholmen) - klart vår 2025
3.    Slussbron - stenpiren Östertälje - klart vår 2025
4.    Gästhamnen - industriområdet i Södertälje hamn/Hälsokullen – klar hösten 2025

 

Kartbild: Sjöfartsverket/Trafikverket.

 

Läs mer

Läs mer om hur gestaltningen av det nya kanalstråket blir

 

Illustration: Trafikverket

Illustration: Trafikverket

 

Illustration: Trafikverket