Årets byggnadsverk och renovering 2018

Nu har vinnarna utsetts! Stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Byggmästareförening och våra medborgare har röstat fram Årets byggnadsverk samt Årets renovering.

Vinnare Årets byggnadsverk 2018

Herrgård, Gerstaberg 1:7

Gerstaberg

Motivering: 

För att modigt ha skapat en klassisk herrgårdsanläggning väl inpassad i den omgivande miljön, med moderna material, ett stort hantverkskunnande, hög kvalitet och sinne för detaljer.

 

Vinnare Årets renovering

Timmerhus, Hjortsberga 2:2

Hjortsberga

Motivering: 

För att varsamt och med stort intresse för återbruk ha flyttat ett timmerhus, varsamt placerat det på en åkerholme i Mölnbo och sedan med stort engagemang för återvunnet material och det närproducerade ha skapat ett varmt, välkomnande och vackert hem.

 

Nominerad till Byggnadsverk:

Tillbyggnad Soldalaskolan, Fuchsian 3

  Fuchsian3

 

Nominerad till Årets renovering:

Delar av gamla Brunnsängskolan, Noshörningen 15

 

Noshörningen

 

Gårdshus, Borren 11

Borren

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Juryns bedömningskriterier för att bli nominerad:

 • Verkshöjd
 • Innovationshöjd, teknisk och utformning
 • Arkitektonisk gestaltning
 • Funktion
 • Anpassning  till tomt och omgivningar
 • Följer översiktsplanens intentioner
 • Energi och miljö
 • Livsmiljö
 • Arbetsmiljö
 • Teknisk kvalitet
 • Intressanta och givande samarbetsformer

Juryn

Sammankallande:
Sofi Cyréus SBK, samhällsbyggnadsstrateg

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden:
Håkan Buller

Byggmästarföreningen:

  Lars Mattson, Stål och brandteknik    

  Richard Danielsson, Håltagarna             

  Niklas Nilheimer, NCC

  Niklas Davén, Hygienbygg telge

Bygglovchef ersättare:
Ulrika Thalén

Tidigare vinnare repr:
Michael Pietsch, Pietsch Arkitekter

Kulturhistoriska föreningen:
Tord Hansen  ledamot i styrelsen

Arkitekt/landskapsarkitekt med anknytning till Södertälje:
Erik Werner, Kjellander Sjöberg Arkitekter

 

Representanterna för juryn har tillsammans tagit fram de projekt som nominerats. Byggnadsverken och renoveringarna har färdigställts mellan januari 2016 och juni 2018.

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering. Utmärkelserna samarrangeras av Södertälje kommun och Stockholms Byggmästareförening.

Röstning

Rösterna fördelas mellan medborgare 40%, stadsbyggnadsnämnden 30% och byggmästareföreningen 30%.