Årets byggnadsverk och renovering

Tack för alla nomineringar till Årets byggnadsverk och Årets renovering!

Vi har fått in förslag på projekt i Södertälje som ni tycker ska vara med och tävla om utmärkelserna Årets byggnadsverk och Årets renovering.

Nu kommer vi att granska alla inkomna förslag på nomineringar och samla in fakta om objekten. Därefter kommer vi utse kandidater till Årets byggnadsverk och Årets renovering som sedan kommer att presenteras här och du får möjlighet att rösta på dina favoriter.

Byggnadsverket och/eller renoveringen ska vara färdigställt, och därmed följt plan- och bygglagen (PBL) i byggets alla skeden, mellan juni 2018 och juni 2019 för att kunna vara med i tävlingen.

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering. Utmärkelserna samarrangeras av Södertälje kommun och Stockholms Byggmästareförening.

En jury kommer att utse de projekt som nomineras.