Ikea väljer Södertälje för ny distributionscentral

Ikea undersöker möjligheten att etablera sig i Södertälje. Ett intentionsavtal om att köpa mark i Almnäs, Stockholm syd, har tecknats mellan Södertälje kommun och Ikea, som har planer på att bygga en ny distributionscentral i Södertälje.

Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars fattades beslut om att godkänna intentionsavtalet om att Ikea har förhandlingsrätt för att köpa den 8,1 hektar stora fastigheten i industri- och logistikområdet Almnäs, Stockholm syd. För Ikea innebär det en möjlighet att bygga en distributionscentral på upp till 41 000 kvadratmeter.  

Under förutsättning att den pågående detaljplanen för området vinner laga kraft så ska kommunen verka för att sälja ett utpekat markområde till Ikea:s etablering. Intentionsavtalet sträcker sig till 31 augusti 2023.

- Det känns fantastiskt roligt att Ikea väljer Södertälje, som har ett mycket strategiskt viktigt läge i Sverige. Detta gör att Stockholm syd, Almnäs fortsätter utvecklas i hög takt med företag som väljer att etablera sin verksamhet här, säger Michael Johansson, etableringsstrateg på Södertälje kommun.

Stockholm syd/Almnäs är ett av de största industri- och logistikområdet i Stockholmsregionen med ett strategiskt läge i närheten av Svealandsbanan och stambanan, Södertälje hamn, Stockholm Skavsta airport och E4/E20. Det gamla militärområdet utvecklas till ett 1000 hektar stort logistik- och industriområde.

Läs mer på Stockholm syds hemsida