Årets stadskärna 2024

Södertälje är Årets stadskärna 2024! Södertälje city, kommunen och fastighetsägarna i centrum har under flera år förberett sig inför att delta i tävlingen. Den 21 maj 2024 utsågs Södertälje till Årets stadskärna i Malmö, föregående års vinnare.

I konkurrens med finalisten Hudiksvall tog Södertälje hem vinsten och fick ta emot Svenska Stadskärnors prestigefyllda utmärkelse Årets Stadskärna 2024.

Södertälje fick ta emot utmärkelsen med motiveringen:

"En stadskärna i toppklass som är en självklar mötesplats för alla. Med de ledorden har Södertälje samverkat kring innovativa utvecklingsprojekt, skapat spännande aktiviteter för ungdomar och ökat tryggheten i stadsmiljön. Varumärket Södertälje fylls med positiva värden och staden skapar sig en nationell position som destination. Kontinuitet och långsiktighet präglar arbetet och genom att fortsätta inslagen väg kan man nå långt i strävan att skapa en fantastisk stadskärna."

Södertälje har under flera år förberett sig för utmärkelsen. Ansökan genomfördes i samarbete mellan Södertälje City, kommunen, fastighetsägarna och näringsidkarna. Genom att berätta om insatser, projekt, samverkan och aktiviteter som genomförts under föregående år, visades stadens utveckling och samarbete mellan platsens nyckelaktörer.

Läs mer om stadens utveckling i ansökan till Årets stadskärna 2024.

Södertäljes unika resa har också presenterats i en filmserie som togs fram i samband med Södertäljes ansökan 2023. Se hela filmserien här.

Fakta: Årets Stadskärna

Utmärkelsen delas ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Utmärkelsen är tänkt att inspirera stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter.

Vanliga frågor och svar

Vad handlar tävlingen om? expand_less expand_more

Svar: Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.  
Utmärkelsen Årets Stadskärna är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet. 
Nomineringar och vinnare utnämns av organisationen Svenska Stadskärnor. 

Vilka fördelar kan vinsten medföra för staden? expand_less expand_more

Vinsten ger oss en unik möjlighet att lyfta fram stadens framsteg och resultat i stadskärnans utveckling. Det kan öka stadens attraktivitet, locka fler besökare och etableringar och investeringar som t.ex. nya kedjor och restaurangkoncept vill söka sig till Södertälje så att vi fyller staden med nytt innehåll samt stärka gemenskapen och stoltheten bland invånare och näringsidkare.

Förra året nominerades vi men vann inte. Varför sökte vi igen? expand_less expand_more

Det är inte ovanligt att städer söker flera gånger. Att utveckla en stadskärna handlar om långa processer och samverkan över tid. De som blir nominerade har ofta goda chanser att vinna längre fram förutsatt att man fortsätter utveckla sin stad.  
Det gör vi i Södertälje.  Vi har gjort intryck och avtryck i vår bransch vilket har lett till att vi har tagit emot flertal studiebesök under året där andra städer har kommit hit för att inspireras och ta lärdom av våra goda exempel. Vår ansökan i år lägger fokus på vårt utvecklingsarbete, insatser och förbättringar från det senaste året i den fysiska miljön, både permanenta och tillfälliga. Ett exempel på det är sommarplatserna där möbler, blommor och glada färger skapade en extra välkomnande känsla i centrum. Några andra samverkansprojekt är Utebio vid Maren, Mötesplats Södertälje och Södertäljefestivalen, där människor med olika bakgrunder möts och har roligt tillsammans i stadskärnan. 
Flera aktörer arbetar också intensivt med stadsbyggnadsprojekt för att skapa den stadskärna vi ser i vår vision för Södertälje, med livliga mötesplatser kring exempelvis Marenplans nya hotell, Slussholmen och det framtida Lunakvarteret. 

Vad var det som gjorde att vi vann i år? expand_less expand_more

Svar: Juryns motivering löd: "En stadskärna i toppklass som är en självklar mötesplats för alla. Med de ledorden har Södertälje samverkat kring innovativa utvecklingsprojekt, skapat spännande aktiviteter för ungdomar och ökat tryggheten i stadsmiljön. Varumärket Södertälje fylls med positiva värden och staden skapar sig en nationell position som destination. Kontinuitet och långsiktighet präglar arbetet och genom att fortsätta inslagen väg kan man nå långt i strävan att skapa en fantastisk stadskärna."

Är inte detta en tävling i vackraste eller mest attraktiva stadskärna? expand_less expand_more

Bedömningen baseras inte enbart på stadskärnans attraktionskraft och handel utan även på genomförda insatser, samverkan bland stadens aktörer och uppnådda resultat. Vi arbetar aktivt med att informera om detta för att skapa en bredare förståelse för nomineringens syfte och kriterier. Denna utmärkelse är en tävling i samverkan.

Några exempel på sådant som genomförts genom tajt samarbete är t.ex. sommargator och sommarplatser i city, tre nya uterveringar vid Stora torget, nya destinationshotell Ad Astra, nya bostäder vid Orion och Grand central, nya Kanaltorget och tunnelnedfart, färg på stan, 51 vinterbelysningsinstallationer, Södertäljefestivalen, nya Astraparken och lekplats i Kvarnlunden - samt mycket, mycket mer! 

Utmärkelsen har fått en del negativ kritik tidigare – varför då? expand_less expand_more

Vi förstår att utmärkelsen kan väcka en del synpunkter. Grunden till det är att det finns lite kunskap om vad utmärkelsen handlar om. Utmärkelsen handlar inte om att det är den vackraste, bästa eller mest perfekta staden som får utmärkelsen, utan det handlar om att en stad har gjort en förflyttning genom samverkan. Utmärkelsen är egentligen en tävling i samverkan, vilket vi är bra på i Södertälje.

Exempel på insatser som vi belyser i vår ansökan som har lett till nominering är skapandet av Södertälje Science Park för några år sedan, öppnandet av Ad Astra by Elite, uteserveringar på Stora Torget, vinterbelysningen som blir större och större för varje år. Evenemang och Södertäljefestivalen som lockar hundratusentals besökare där vi mäter våra insatser. Men också framtidsvisioner och arbetet med utvecklingen av hotellet vid Maren som vi nu ser växa dag för dag, samt Slussholmen och Lunakvarteret som lyfter vår stad.

Oavsett om det finns negativ eller positiv feedback så tycker vi att det är viktigt och bra att invånare engagerar sig, det ger möjlighet för dialog och utveckling. 

Vad händer nu när Södertälje vunnit? expand_less expand_more

Svar: Vinnande stad får diplom som Årets Stadskärna och pris i form av en minnesplakett i brons. Men prisets verkliga kraft ligger i uppmärksamheten som följer, pressbevakning, studiebesök och ökad stolthet hos invånare och verksamma. Vinnande stad har även rätt att vara värdstad för den följande Årskonferensen året efter. Det är ett tillfälle att få visa upp sin stad och locka flera hundra konferensdeltagare att nyttja hotell, transporter, restauranger och shopping.  

När korades vinnaren? expand_less expand_more

Prisutdelningen ägde rum 21 maj 2024 i Malmö, som utsågs till “Årets Stadskärna 2023”. 

Vilka är det egentligen som tävlar? expand_less expand_more

Intresserade städer och orter kan själva, genom sin samverkansorganisation eller kommunen, ansöka om att bli nominerade. Södertälje kommun har tillsammans med fastighetsägarna och näringsidkarna i centrum ansökt genom sin samverkansorganisation - Södertälje City. Ansökan görs gemensamt då tävlingen handlar just om samarbete aktörerna emellan.  

Läs hela ansökan här.

Vad finns det för krav för att vara med i en sån här tävling? expand_less expand_more

Svar: För att delta i Årets stadskärna krävs ett QM (Quality Mark), en kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar tillsammans för en positiv utveckling. Kriterier är bland annat att det ska finnas tydliga gemensamma mål och strategier för samverkan.  
Att inneha QM är också en förutsättning för att kunna ansöka till Årets Stadskärna. Certifieringen innebär att staden nått en viktig milstolpe och utgör ett kvitto på att Södertälje är på rätt väg. Södertälje fick QM-certifiering 2021 och förnyade sin QM under februari 2024.