Norra delen av stadskärnan

Norra delen av stadskärnan är under snabb utveckling. Under 2018 invigdes nya KTH Science park och 800 nya lägenheter byggs här. Dessutom ska områdets offentliga rum, parker och gator fräschas upp.

Förvandlingen innebär inte bara att Södertäljes stadskärna fysiskt utvidgas, men även att hela stadskärnan kommer att ha växt med 50 procent fler invånare.

- Norra delen av stadskärnan är den största utbyggnaden av Södertäljes stadskärna sedan 60-talet. Bostäderna kommer att öka stadslivet i den här delen av staden. Fler boende i området innebär också en ännu mer levande stadskärna dygnet runt, vilket stärker både handel och näringsverksamhet, säger Isak Ericsson, samhällsbyggnadsstrateg på Södertälje kommun.

Utvecklingen av norra delen av stadskärnan sker under en längre tidsperiod. När KTH Science park invigdes i februari 2018 var det en viktig dag för kunskapsstaden Södertälje. Med fler studenter i stadskärnan finns också ett underlag för fler bostäder. Därför bygger fastighetsbolaget Magnolia cirka 800 nya bostäder här, både hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar. De går under namnet Sländan och färdigställs i etapper. Under 2020 flyttade de sista hyresgästerna in. 

Under hösten 2022 invigde Elite hotell sitt destinationshotell Ad Astra, i Astra Zenecas gamla huvudbyggnad i Snäckviken.

Detta kommer också att hända i området:

  • Ett parkeringshus med bostäder och verksamheter planeras.
  • Ett gestaltningsförslag för området har tagits fram. Du kan läsa mer om det här.