Tillfälliga omvandlingar i stadsmiljön

Skylt för sommargata

Vi arbetar med tillfälliga omvandlingarna i vår stadsmiljö. Det kan bland annat handla om sommarplatser, pilotprojekt och belysningsprojekt.

Tillfälliga omvandlingar gör vi för att få mer stadsliv, göra platser mer trivsamma utefter årstidernas behov, men också för att testa nya lösningar som kan utvärderas om hur stadsmiljön kan utvecklas på längre sikt.

Södertälje växer och utvecklas för varje år. Det innebär nya krav på våra gemensamma ytor. Stadsutveckling tar lång tid, samtidigt som tillfälliga omvandlingar snabbt kan förändra funktionen och upplevelsen av ett stadsrum. Det är också ett sätt att utmana våra antaganden och förväntningar på en plats – den kan kanske bli något helt annat och något ännu bättre än den är idag.

Sommarplatser

Sommartid efterfrågas mer utrymme för upplevelser, rekreation och möten än under vintern. En sommarplats är en typ av åtgärd för att möta detta behov genom att skapa plats att mötas och vistas på. Läs mer om sommarplatser 

Street Moves

Street Moves syfte är att testa nya användningsområden till gatuutrymmet för att skapa ett mer levande, hållbart och hälsosamt offentligt rum för alla södertäljebor. Läs mer om Street Moves

Belysningsprojekt

Under årets mörkaste månader lyser vi upp centrum med effektbelysning för att skapa trygghet och trivsel.