Sommarplatser

Sommartid efterfrågas mer utrymme för upplevelser, rekreation och möten än under vintern. En sommarplats är en typ av åtgärd för att möta detta behov och öppnar upp för möjligheter på våra gemensamma ytor. Sommarplatserna utsmyckas med bland annat möbler, växter och blommor för att ge mer plats för människor i stadskärnan.

Förra året genomfördes en pilot med sommargata på Strandgatan. Syftet har varit, och är vid fortsatt arbete, att främja folkliv och gående genom att skapa en trivsam, attraktiv och trygg stadsmiljö. Sommarplatser kan bidra till att hålla Södertälje levande under de kommande åren när stora delar av staden och våra gemensamma ytor byggs om

Sommarplatser 2023

I år görs fyra platser i centrum om till somriga platser.

Sommargata - Strandgatan

Sommargatan är en plats att mötas på samt njuta av grönska och lek. Gatan regleras om till gångfartsområde för att prioritera gående och folkliv. För att ge plats till möbleringen upphör tillfälligt de kommunala parkeringsplatserna förutom handikapparkeringen som finns kvar. Alternativ parkering till Strandgatan finns på Centralplan eller Torekällskolans parkering.

Sommarstråk - Ejderkajen

Sommarstråket är en plats att strosa mellan odling, växter, vackra vyer och sittplatser.

Handikapparkering finns intill sommarstråket vid Ejderkajen.

Sommarkaj - Västra Mälarehamnen

Sommarkajen är en plats att mötas, njuta av växtlighet och utsikten över Södertäljes kanal.

Handikapparkering tillskapas på kajens intilliggande parkeringen närmast sommarkajen.

Sommarhäng - Marenkaj

Sommarhäng är en plats att vistas på, njuta av konst eller utmana sina vänner i trädgårdsschack. En av sittmöblerna designas av ungdomar genom samarbete med Grafikens Hus.