Slussgatan stängs av för biltrafik

Slussgatan kommer att stängas av för biltrafik med start den 4 september. Detta för att skapa en säkrare arbetsmiljö för Trafikverkets medarbetare vid Slussbygget. Gångtrafikanter, cyklister och busstrafik kommer fortfarande kunna passera. 

Slussgatan på Slussholmen stängs av för biltrafik med start 4 september. Trafikverket och deras entreprenör Peab arbetar idag på båda sidor om vägen vid Slussbron, och både personal och stora maskiner behöver tas över vägen.

Avstängningen görs för att säkra arbetsmiljön för Trafikverkets och Peabs medarbetare. Gångtrafikanter, cyklister, buss, räddningstjänst samt viss byggtrafik med tillstånd kommer fortsätta kunna passera här. 

Många byggprojekt på gång

Avstängningen kommer att gälla minst fram till att Trafikverket är klar med Slussprojektet 2026. Parallellt kommer byggnation av nya hotellet vid Maren och ombyggnation av Marenplan att pågå, och om ett par år beräknas ombyggnationen av Slussholmen att påbörjas. Det kan därför bli aktuellt att avstängningen för biltrafik förlängs i samband med kommande byggnationer.