Aktuellt

Priset Årets cykelprestation till Södertälje kommun

2021-10-22

Södertälje kommun fick under fredagen ta emot priset ”Årets cykelprestation” för 2020 av Region Stockholm, för ”ett ambitiöst och målmedvetet arbete för ökad cykling”.

Årets cykelprestation är en utmärkelse som Region Stockholm delar ut till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året. Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av flera faktorer, exempelvis utbyggnad och planering av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll och cykelfrämjande aktiviteter. Utnämningen baseras på resultatet av årets regionala cykelbokslut.

Priset delades ut under festliga former i Södertälje stadshus under fredagen 22 oktober av regionrådet Gustav Hemming. Motiveringen löd:

”Utmärkelsen Årets cykelprestation 2020 går till Södertälje kommun. Södertälje prisas för ett ambitiöst och målmedvetet arbete för ökad cykling. Under 2020 utmärkte sig kommunen genom att bygga ut 4,2 km av det regionala cykelnätet. Kommunen har även genomfört vintercyklistkampanjer, anordnat cykelkurser för vuxna nybörjare och tecknat ramavtal för cykelboxar för att kunna erbjuda säker cykelparkering till sina medborgare. I december 2019 antogs en ny cykelplan med ambitiösa och välgrundade mål om ökad cykling, som bidrar till genomförandet av den regionala cykelplanen.”

"Roligt och uppmuntrande"

Tekniska nämndens ordförande, Tage Gripenstam (C), var med och tog emot priset i stadshuset under fredagen:

- Det är roligt och uppmuntrande att Södertälje kommun får regionens cykelpris. Ett kvitto på att våra engagerade medarbetare gör ett bra arbete och att våra viktiga satsningar och prioriteringar ger resultat, säger han.

Maria Wikenståhl är utredningsingenjör på Gata trafik på Samhällsbyggnadskontoret och arbetar med cykelfrämjande åtgärder i kommunen:

- Vi är många som har arbetat länge för att Södertälje ska bli en bättre cykelstad och cykelkommun, både med att bygga ut vår infrastruktur och för att få fler att upptäcka cykeln som ett alternativ till bilen. Vi är inte klara ännu och arbetet fortsätter, men det är otroligt roligt att få detta pris och veta att det vi gör märks och att vi är på rätt väg, säger hon.

Arbetet utgår från cykelplanen

2019 antog Södertälje en ny cykelplan, med nya målsättningar, riktlinjer och strategier för hur cykling kan främjas i vår kommun. Sedan dess har vi bland annat:

  • Byggt 4,2 km regional cykelväg (från Vasa i Södertälje till Nykvarn) 
  • Byggt 1650 meter nya övriga cykelvägar i tätorten (siffran gäller för år 2020)
  • Lagt ny beläggning på 10 000 m² cykelvägar (siffran gäller för år 2020)
  • Anordnat cykelkurser för vuxna nybörjare. 
  • Genomfört tre Vintercyklistkampanjer, den fjärde på gång i år. 
  • Handlat upp ramavtal för cykelboxar för säker cykelparkering
  • Anlagt nya cykelparkeringar på södra sidan av Östertälje station
  • Tagit fram ny cykelkarta 
  • Under 2021 har vi dessutom byggt ytterligare 1800 meter regionala cykelvägar (Till Salem och i Pershagen), samt fortsatt bygga nya övriga cykelvägar i kommunen och rusta upp äldre med ny beläggning.

Cykelbokslutet

Under fredagen presenterade också Region Stockholm årets cykelbokslut, vilket är en uppföljning av det arbete som har gjorts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet i relation till den regionala cykelplanen.

Läs mer om cykelbokslutet på Regionens webbsida.

Nya regionala cykelvägen från Vasa i Södertälje till Nykvarn. 

Nya cykelställ i Östertälje. Foto: Pontus Orre.