85% positiva till tillfälliga gatuinstallationer

Installation på Badhusgatan som människor umgås kring

85% av de tillfrågade ser positivt eller mycket positivt på tillfälliga gatuinstallationer, likt Street Moves-lösningen på Badhusgatan. Det konstaterar en ny rapport från det ArkDes-ledda innovationsprojektet Street Moves som tillsammans med Södertälje kommun arbetade fram den nya lösningen som funnits på platsen mellan maj-november 2023.

I rapporten som släpps idag summeras det två år långa innovationsprojektet Street Moves som har omvandlat gator i sex kommuner – Helsingborg, Göteborg, Umeå, Hultsfred, Härnösand och Södertälje. Fokus är att ge mindre plats för bilen och mer plats för annat som kommunens invånare vill ha, och att involvera invånarna i processen. I rapporten beskrivs bland annat de processer och resultat som har genererats i de sex kommunerna som idag leder arbetet med omvandlingen av våra gator.

 Äntligen har vi fått möjlighet att summera de innovationsprojekt som har drivits i totalt sex kommuner. Ökat medborgarengagemang, ökad trygghet, minskade hastigheter och fordon och fler som går och cyklar. Systemen som utgör gatan behöver designas om och de här kommunerna har tagit viktiga steg, både i organisationen och på gatan, i riktning mot mer hållbara, hälsosamma och levande gator genom Street Moves designprocesser. “ – Olle Lundin, projektledare Street Moves, ArkDes

Enkätundersökningarna från Badhusgatan som presenteras i rapporten gjordes i samband med att den nya utformningen av gatan kom på plats i somras. Förutom den positiva inställningen till nya utformningar av gaturum, visar den bland annat att de svarande ser positivt på mångfunktionaliteten på platsen och att det som uppskattas mest är att det är en plats att sitta och mötas på. Designteamet i Södertälje utgjordes av Växtvärket och Liljewall Arkitekter.

Förutom den fysiska utformningens effekter för invånarna och gaturummet har processen även gett effekter inom kommunorganisationen. Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun, som projektlett projektet från kommunens håll, ser stort värde i att testa och experimentera för att utvärdera och lära innan beslut om större investeringar tas. Genom att använda designprocessen som metod har kommunen även fått nya verktyg för att involvera och engagera kommuninvånarna i planeringsprocesserna, för att bättre förstå behoven på platsen. 

”Förutom att det har gett oss möjligheter att arbeta med nya partners och metoder så har Street Moves framförallt lärt oss mycket kring såväl möjligheter som utmaningar i det offentliga gaturummet. Vi har flera stora omvandlingsprojekt på gång i staden och med erfarenheten från Street Moves-processen går vi lite modigare och klokare vidare för att med fysiska tillägg påverka och utveckla.” – Andreas Pålsson, Stadsarkitekt, Södertälje kommun

Lär hela rapporten från ArkDes

Vad är Street Moves?

Street Moves drivs av ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, i samarbete med kommunerna. Street Moves har genomförts i två omgångar, en med Helsingborg, Göteborg och Umeå under 2021 och 2022 samt vidare arbete med Hultsfred, Härnösand och Södertälje under 2022 och 2023. En bredd av designaktörer och lokala aktörer har bidragit i de olika testbäddarna.

Se film om Streetmoves där Södertälje är en av platserna