Aktuellt

Möjlighet att testa tillfälliga farthinder

2024-03-01

Mellan den 1 maj och den 1 oktober kommer vi att genomföra ett pilotprojekt som undersöker effekten av tillfälliga farthinder. Därför söker vi nu boende i villa eller radhus som får möjlighet att testa farthinder under sommaren.

Syftet med pilotprojektet är att undersöka om tillfälliga farthinder kan bidra till ökad trygghet. Vi kommer att testa två olika typer av farthinder på totalt fyra gator. Två av gatorna får testa farthinder i form av gummigupp och två gator får testa blomlådor som åtgärd.

Kommunen tillhandahåller gummigupp och blomlådor under testperioden till utvalda gator, men tar tillbaka dessa när projektet är slut. När det gäller blomlådorna är det de boende själva som ansvarar för odling och skötsel under perioden. 

Mer information om projektet och hur du ansöker finns här