Pilotprojekt - tillfälliga farthinder

Mellan den 1 maj och den 1 oktober kommer kommunen att genomföra ett pilotprojekt som undersöker effekten av tillfälliga farthinder. Därför söker vi nu boende i villa eller radhus som får möjlighet att testa farthinder på sina respektive gator under perioden. 

Syftet med pilotprojektet är att undersöka om tillfälliga farthinder kan bidra till ökad trygghet. Vi kommer att testa två olika typer av farthinder under pilotprojektet på totalt fyra gator. Två av gatorna får testa farthinder i form av gummigupp och två gator får testa blomlådor som åtgärd.

Kommunen tillhandahåller gummigupp och blomlådor under testperioden till utvalda gator, men tar tillbaka dessa när projektet är slut. När det gäller blomlådorna är det de boende själva som ansvarar för odling och skötsel under perioden. 

Ansökan och kriterier

För att din gata ska kunna vara aktuell för att vara med i pilotprojektet behöver följande kriterier uppfyllas.

•    Det ska finnas minst 10 fastigheter på gatan 
•    Gator med villor eller radhus
•    Närmsta grannar/berörda av farthindren ska lämna sitt godkännande 
•    Gatan får inte vara en återvändsgata
•    Gatan har hastighetsbegränsning 30 km/h
•    Gatan är kommunal 

Du som ansöker behöver också vara beredd på att vara kontaktperson gentemot kommunen och om er gata blir utvald att få blomlådor är du ansvarig för odling/bevattning under hela pilotprojektet (maj-september). 

Så här ansöker du

Skicka in din ansökan senast den 13 mars 2024. 
Klicka här för att komma till ansökninsgsidan.  

Vad händer sen?

När ansökningstiden har gått ut kommer vi att välja ut de fyra gator som passar bäst för pilotprojektet och meddelar boende. Beslut tas baserat på aspekter som rör bland annat dagvatten, dagslägets hastighetsefterlevnad, trafikflöde, gatans bredd och möjligheten att utföra trafikmätning. 

Hastighetsmätningar kommer att utföras före, under och efter testperioden på de utvalda gatorna och kommunen kommer att göra intervjuer med de medborgare som deltar i projektet.

Efter avslutat projekt kommer vi att utvärdera projektet och kommunicera resultaten. Resultatet från piloprojektet ska hjälpa oss i beslutet kring om vi ska införa tillfälliga farthinder eller inte i kommunen och i så fall på vilket sätt. Det är därför inte tillåtet för gatorna i pilotprojektet att sätta upp egna farthinder direkt efter projektet. 

Kontakt

Frågor besvaras av Tinde Strand, trafikplanerare, tinde.strand@sodertalje.se