Företagande

Nätverka i Södertälje

Träffa andra företagare, knyt nya affärskontakter och möt nya samarbetspartners. Läs mer

En väg in i kommunen

För företagare och medborgare finns en väg in i kommunen, nämligen Kontaktcenter. Läs mer

Bygglov

Ska du bygga nytt eller bygga ut? Hur och när behöver man bygglov? Läs mer

Nyheter


  • Nyetablering ger 50 nya jobb

    2017-02-13: Företaget Vida Logistics sysslar med emballage och har bland annat Scania som kunder. Nu etablerar de sig i Södertälje kommun och flyttar in i lokaler i Järna. Läs mer >


  • Södertälje tillsammans

    2017-02-08: Södertälje tillsammans är ett initiativ som det lokala näringslivet står bakom. Syftet med initiativet är att öka näringslivets konkurrenskraft genom att ta till vara på utrikesfödd kompetens och därmed påskynda integrationen i Södertälje. Läs mer >


  • Frukostklubb- hållbart företagande

    2017-02-03: Temat för årets första Frukostklubb är hållbart företagande. Vi får lyssna till inspirerande gäster vars företagsfilosofi präglas av hållbar tillväxt. Morgonen inleds av Södertälje kommuns nya stadsdirektör Rickard Sundbom. Läs mer >