Företagande

Nätverka i Södertälje

Träffa andra företagare, knyt nya affärskontakter och möt nya samarbetspartners. Läs mer

En väg in i kommunen

För företagare och medborgare finns en väg in i kommunen, nämligen Kontaktcenter. Läs mer

Bygglov

Ska du bygga nytt eller bygga ut? Hur och när behöver man bygglov? Läs mer

Nyheter


  • Förbättrat resultat för Södertäljes företagsklimat

    2017-05-24: Idag har Svenskt näringsliv offentliggjort resultatet av en enkätundersökning som visar företagsklimatet för det lokala näringslivet i Södertälje. Resultatet visar att Södertälje får ett bättre betyg jämfört med föregående år.Svenskt näringslivs enkätundersökning har genomförts januari – april 2017 och har besvarats av 162 företagare i Södertälje. Läs mer >


  • Ekerö Rederi ska driva Södertälje gästhamn i sommar

    2017-05-22: Idag har Södertälje kommun undertecknat ett avtal med gästhamnens nya hyresgäst Ekerö Rederi. Läs mer >


  • Europakonferens i Södertälje

    2017-05-19: Den 22-24 maj besöker 40 stycken delegater från nio olika länder Södertälje för att delta i en konferens inom EU- projektet URBACT III. Projektet heter AGRI-URBAN och har som målsättning att stärka sysselsättningen inom de gröna näringarna. Läs mer >