Två parkeringar fortsätter med 2 timmar avgiftsfri parkering

Parkeringsplats med bilar och en skylt med 2 timmar avgiftsfri parkering

Från och med 1 januari 2024 återgår parkeringsplatsen vid Tom tits till reguljär taxa. Parkeringsplatserna vid Stationsplan och Torekällskolan fortsätter med 2 timmars avgiftsfri parkering till sista mars, enligt ett beslut i Kommunfullmäktige.

Två timmar avgiftsfri parkering på tre parkeringsplatser i centrala Södertälje – Stationsplan, Tom tits och Torekällskolan – infördes som en tillfällig åtgärd under pandemin för att stödja det lokala näringslivet.

Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att Tom tits-parkeringen ska återgå till reguljär taxa från och med 1 januari 2024. På Stationsplan och Torekällskolan är det fortsatt 2 timmar avgiftsfri parkering fram till 31 mars. 

Under tiden har Samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda hur framtida parkeringslösningar i stadskärnan kan se ut från 1 april och framåt.