Utloggning från parkeringsautomat

I detta formulär kan du skicka oss en anmälan för utloggning från en kommunal parkeringsautomat, och Telgebolagens biljettlösa automater. Tiden för utloggning blir den tid uppgifterna kommit in till oss, det vill säga när du klickat på knappen skicka. Du behöver din parkeringsbiljett/registreringsnummer till hands.

parkeringsbiljett.jpg

Utloggning från parkeringsautomat