Utloggning från parkeringsautomat

I detta formulär kan du skicka oss en anmälan för utloggning från en kommunal parkeringsautomat. Tiden för utloggning blir den tid uppgifterna kommit in till oss, det vill säga när du klickat på knappen skicka.

Du behöver ha din parkeringsbiljett  till hands. Bild på parkeringsbiljett

Utloggning från parkeringsautomat