Södertälje röstar

En logga i lila med texten Södertälje röstar och EU-valet 2024.

Södertälje kommun använder #södertäljeröstar i all kommunikation kring valet. Du är fri att använda den om du själv gör något som har en koppling till att rösta, exempelvis har röstat!

Valinformatörer

Södertälje kommun jobbade med valinformatörer i de allmänna valen 2018 och 2022. Inför EU-valet 2024 arbetar vi återigen med valinformatörer.

Valinformatörerna jobbar från och med den 23 maj, till och med dagen innan valet, den 8 juni. På helger och vissa vardagseftermiddagar kommer du att kunna träffa valinformatörer på offentliga platser runt om i Södertälje.

Valinformatörerna finns för att informera medborgarna om att EU-valet äger rum samt informera om vikten av att rösta. Informationen som valinformatörerna ger är helt partineutral.

Valinformatörer i olika åldrar har rekryterats under våren 2024, de pratar tillsammans cirka tjugo språk. Valinformatörerna får utbildning från Södertälje kommun om valet generellt, hur en kan rösta samt grundläggande kunskaper om EU och dess påverkan på Sverige. Valinformatörerna kommer att arbeta i team om tre-fyra personer, varje team kommer att ledas av en teamledare.

Passa gärna på att ställa dina frågor om valet till en av våra valinformatörer om du träffar dem.  

Hör Södertälje! expand_less expand_more

I samband med valet spelar Södertälje in en rad filmer för att inspirera till att rösta. Hör medborgare dela med sig av sina anledningar att rösta i EU-valet.

Länk till sidan med filmer - EU-valet 2024

 

Heja Södertälje! expand_less expand_more

Södertälje har ett av de lägsta valdeltagandena i Sverige. Att rösta är att ge dig själv representation i demokratiska församlingar. Utan din röst kanske samhället blir något helt annat än du vill. I Sverige har alla, oavsett bakgrund, utbildning, social- eller ekonomisk status eller på annat sätt makt i samhället en röst var i valet. Kom ihåg att använda din röst!

Detta gjorde Södertälje kommun för att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2024 expand_less expand_more

Under våren 2023 arbetade kommunstyrelsens kontor fram ett förslag till åtgärdsplan med valfrämjande insatser inför valet till Europaparlamentet 2024. Dessa insatser arbetades fram i samverkan med Europa Direkt Södertälje och andra kontor i kommunförvaltningen. Den 16 juni 2023 antog Kommunstyrelsen åtgärdsplanen Åtgärdsplan för att främja valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2024. Åtgärderna tar sin utgångpunkt i kommunens roll i arbetet för att främja ett högt och jämlikt valdeltagande och samtliga aktiviteter syftar till att öka medborgarnas inflytande, delaktighet och tillit, vilket på sikt förväntas påverka valdeltagandet i kommunen i en positiv riktning.

Under våren 2024 gjordes följande satsningar:

 • valwebb – sodertalje.se/euval24
 • nyheter och information om EU-valet på sodertalje.se, i Södertäljeappen och i kommunens evenemangskalender
 • vallogga Södertälje röstar EU-valet 2024
 • informationskampanj via vägskyltar runt Södertäljes stadskärna med budskapet Södertälje röstar på olika språk
 • valinformatörer på gator och torg som informerade om EU-valet på många olika språk, platser och sammanhang under maj-juni
 • bordspratare som skickades ut till många olika verksamheter och företag i Södertälje
 • vykort som delades ut av valinformatörerna under maj-juni
 • sms-utskick till drygt 19 000 Södertäljebor vid två omgångar, den 22 maj och dagen före valet 8 juni, med information som I dag börjar förtidsröstningen i EU-valet. Var med och påverka! Läs mer om hur du går till väga för att rösta: www.sodertalje.se/euval24 och I morgon den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Var med och påverka! Din röst är viktig. www.sodertalje.se/euval24
 • valinformation på olika språk; arabiska, engelska, finska, polska och suryoyo
 • annonsering i lokalmedia (print och digital)
 • annonsering via arabisktalande media, Alkompis och Aktarr
 • rörlig media – Varför röstar du i EU-valet? och valinformation på olika språk
 • prova-på att rösta och få en glass under Medborgardagen den 25 maj och Nationaldagsfirandet på Torekällberget den 6 juni
 • konferens om EU-valet för över 250 gymnasieelever från Tälje-, Torekäll- och Facaultgymnasiet den 8 mars på Estrad via EU Direkt Södertälje
 • nyheter, information och filmer via kommunens olika kanaler och sociala medier med mera.