Håll koll på brandrisken

Närbild på en eld.

Från och med kl. 12.00 den 7 juli hävs eldningsförbudet i hela Stockholms län. Länsstyrelsen, som fattar beslutet tillsammans med räddningstjänsten, avråder dock från att elda och uppmanar till fortsatt försiktighet.

Läs mer på Södertörns brandförsvarsförbund, Sbff:s webbplats 

Karta över rådande eldningsförbud

Om eldning

Just nu råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Samtidigt hävs det skärpta eldningsförbudet som gällt de senaste veckorna. Det regn som har kommit har tillfälligt sänkt brandrisken. Men det är bara ytskiktet som har fått lite väta och de underliggande skikten är fortfarande mycket torra. Varmare och torrare väder spås också vara på väg. Förbudet gäller tills vidare.

Eldningsförbud

Vid eldningsförbud får du vanligtvis inte elda i eller i närheten av skog och mark där det finns en risk att elden sprider sig i terrängen. Däremot är det tillåtet att grilla på egen tomt (i grill eller liknande) eller på fasta grillplatser. 

Skärpt eldningsförbud

Om det råder skärpt eldningsförbud är det även förbjudet att grilla vid fasta grillplatser på allmän plats. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Ta alltid reda på vad som gäller för platsen du befinner dig på!

Håll koll på brandrisken

Även om det inte har utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk. Det betyder att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark. Håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos eller appen Brandrisk Ute.

Elda på en säker plats

Om det inte råder eldningsförbud och du tänker göra upp en eld i naturen finns det några saker som du bör tänka på:

  • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart material som träd, buskar eller gräs. Underlaget bör helst vara grus eller sandmark.
  • Avgränsa eldplatsen med stenar eller jord, så att den hålls liten.
  • Använd fältkök om du ska laga mat. Det är ofta säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser kraftigt. Vinden kan få gnistor att flyga iväg och sprida elden.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med.
  • Släck elden ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och vattna rikligt både på resterna av elden och runtomkring.

Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om elden sprider sig när du eldar i naturen ska du först larma 112. Försök därefter stoppa elden i vindriktningen. Man kan använda ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom en meter i toppen. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Det bästa är om ruskorna kan blötas.

Källa: Krisinformation

Läs mer om eldningsförbud på krisinformation.se

Om eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats 

Råd till privatpersoner om eldningsförbud (MSB:s webbplats)

Om brandsäkerhet i skog och mark på MSB:s webbplats