Drönare

Bild på en drönare som flyger i luften.

Södertälje kommun använder drönare för att samla in material till kommunens olika verksamheter. Här informerar vi vad detta innebär, när vi flyger med drönare och varför.

Syftet med drönarflygningar är exempelvis att dokumentera vid fastighetsinspektioner, bygglovsärenden, informera allmänheten om kommunens verksamhet samt för marknadsföring av platsen Södertälje kommun. 

I takt med att Södertälje växer kan vi hjälp av drönare ta fram bildmaterial som ökar möjligheterna till insyn och som skapar förståelse både för detaljplaneprocessen och för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Varför flyger kommunen med drönare?

Drönarteknik gör det möjligt för Södertälje kommun att på ett enkelt och smidigt sätt ta flygbilder över platsen Södertälje. Något som tidigare var väldigt kostsamt och tidskrävande görs på några minuter idag med ny och modern drönarteknik. 

Drönare är även ett komplement till traditionell mätning med totalstation eller GPS. Att använda en drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning. Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö. 


 

Vilka drönare använder sig kommunen av?

Södertälje kommun använder sig av drönaren av typen Microdrones MD-1000, DJI Phantom 4 Pro och Dji Mini 3 Pro.

Har kommunen tillstånd att flyga?

Komunen har de nödvändiga tillstånd som krävs för att genomföra flygningar över kommunen.


Vi har:

  • Kameraövervakningstillstånd - Länsstyrelsen
  • Ansvarsförsäkring
Vilka produkter skapas av flygningarna?

Med hjälp av drönare kan kommunen skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter. Produkterna (kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Vi skapar också filmer eller tar bilder för att på olika sätt informera allmänheten om kommunens verksamhet samt för marknadsföring av platsen Södertälje kommun. 

Hur informeras allmänheten om flygningarna?

Vi informerar om och när kommunen använder drönare här på www.sodertalje.se/dronare. På plats bär piloten varselväst med texten "drönarpilot" samt kommunens logotyp.

Syns jag på bilderna?

Drönaren tar bilder på mellan 50-120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Har ni ansvarsförsäkring?

Ja, Södertälje kommun har ansvarsförsäkringar för att flyga drönarna.

Vilka får flyga drönaren?

Piloterna har relevant nivå på drönarkort och lyder under organisationens operatörskap.

Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik.

Får jag ställa frågor till piloten?

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, stör därför inte piloten under själva flygningen.

Kommande flygningar:

Plats: Västergård

Datum och tid:  

2023-11-23 kl 10-15