Fyrverkerier - viktigt att tänka på

Fyrverkerier - viktigt att tänka på

I Södertälje kommun är det förbjudet att använda fyrverkerier på allmänna platser*. Undantag görs för nyårsafton, och fyrverkerier får då användas mellan 23.00 till 01.00 dagen efter.

Totalförbud råder för användning av fyrverkerier på allmänna platser

* Allmänna platser i Södertälje kommun är centrumkärnan och de centrala delarna i samtliga bostadsområden. Fyrverkerier får aldrig används närmare än hundra meter från Södertälje sjukhus. Hänsyn bör också tas till andra vårdinrättningar. Större särskilt anordnade fyrverkerier är undantagna från förbudet men kräver alltid särskilt tillstånd från polisen.

Åldersgränsen för fyrverkerier är 18 år

För att minska skaderisken i samband med fyrverkerier har en åldersgräns införts. Den som fyllt 18 år får köpa, inneha och använda fyrverkeriartiklar som raketer och bengaliska eldar.

Totalförbud för smällare

All användning av smällare är olaglig. Smällare får därför inte köpas in eller användas i Södertälje.

Tips till dig som vill fyra av raketer och andra fyrverkeriartiklar

• Respektera att många tycker att det är mycket obehagligt med fyrverkeri. Även husdjur far illa av allt smällande.
• Vuxna ansvarar för att det sker på ett säkert sätt. Låt därför inte barn och ungdomar hantera fyrverkerier.
• Tänk på att alkohol och fyrverkeri aldrig är en lyckad kombination.
• Köp bara av försäljare som har tillstånd för fyrverkeriförsäljning.
• Se till att säkerhetsföreskrifter följs.
• Langa inte till barn och unga.
• Det är förenat med livsfara när barn och unga själva använder fyrverkeripjäser.

Gemensam satsning mot missbruk av fyrverkerier

Vintern 2018 - 2019 fortsätter polis, kommun och räddningstjänst att prioritera missbruk av fyrverkerier och smällare i Södertälje kommun. Myndigheterna arbetar tillsammans för att öka kännedomen om vad reglerna tillåter och vad man bör tänka på under de perioder fyrverkerier är tillåtna.