Håll sikten fri

Gata med god sikt

Det är viktigt att du som är fastighetsägare ser till att sikten är fri för fotgängare, cyklister och bilister. Här handlar det t ex om att de häckar och träd som växer på din tomt behöver klippas så att de inte orsakar någon olycka.

Buskar och häckar

Med fri sikt i gatukorsningar kan onödiga olyckor undvikas, tack vare att trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid.

  • Vid utfart får dina växter inte vara högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från utfarten och gatan eller gångbanan.
  • Har du hörntomt gäller höjden 80 cm i minst 10 m åt vardera hållet, från gathörnet räknat. Det är oavsett om tomten ligger vid en gata, gång- eller cykelbana.

Illustration utfart gata

Illustration kosrning

 

 

Träd och växtligthet utanför tomtgränsen

Om du har träd eller växtlighet som sträcker sig utanför tomtgränsen måste du se till att gående och trafikanter enkelt kan passera under.

  • Vid en gångbana ska den fria höjden vara 2,6 m och vid en cykelbana ska den vara 3,2 m.
  • Över gatan krävs en fri höjd på 4,7 m. Här ska t ex snöröjningsmaskinerna kunna passera fritt.

Förutom att träden eller växterna inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att de inte skymmer:

  • skyltar,
  • vägmärken eller
  • gatubelysning.

 

Illustration  gata cykelväg bilgata klippa träd

Här kan du se en film om fastighetsägarens ansvar:

Watch the film with english subtitles here.