Översvämning

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda dig och ditt hus. Därför är det viktigt att fundera på hur du kan förebygga översvämningar och vad du ska göra om du drabbas.

Räddningstjänsten har i första hand i uppdrag att rädda liv, samhällsviktiga funktioner och infrastruktur, inte enskilda översvämmade källare. Att försöka förebygga översvämning i din fastighet är ditt eget ansvar.

Detta kan du göra i förebyggande syfte

Tänk på att:

 • Rensa hängrännor och stuprör.
 • Håll utomhusbrunnar fria.
 • Håll extra koll på gallerbrunnar ute på gatan och att de inte är igensatta. Vet du inte var din närmaste gallerbrunn finns ring Kontaktcenter.
 • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker från källaren om det är risk för översvämning.
 • Kontrollera elanordningar som kan täckas av vatten. 
 • Se över så att vattnet rinner bort från din tomt och det egna avloppet fungerar.
 • Enkla barriärer ger ett gott skydd vid mindre översvämningar. Dessa kan du göra själv genom att bygga en vall av till exempel sandsäckar.
 • Det kan hjälpa om du täcker över golvbrunn, toaletter och andra avlopp, till exempel med en vattenfylld hink.
 • Se över din hemförsäkring så att du vet vilka villkor som gäller.
Om du drabbas av översvämning
 • Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning.
 • Tänk på att tvätta dig om du kommer i kontakt med avloppsvatten.
 • Flytta värdefulla ägodelar till säkrare ställen.
 • Sätt in avfuktare så snart du kan.
 • Montera bort golvlister för att undvika mögel.
 • Vädra ordentligt.
 • Dokumentera skador och kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl att du har drabbats till Telge Nät.  

Om du har andra frågor kan du också ringa till Telge Nät.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information om översvämning på sin webbplats.