Skyfall och översvämningar

Klimatförändringarna gör att samhället behöver anpassas för mer extrema väderhändelser i framtiden. I ett varmare klimat kommer skyfall och värmeböljor att bli vanligare.

När en större mängd nederbörd faller på kort tid brukar det kallas för ett skyfall, eftersom regnet upplevs som häftigt och kraftigt. SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Skyfall som uppfyller SMHI:s första definition är relativt ovanliga, därför används ibland även definitionen minst 15 mm regn på 15 minuter.

Skyfall inträffar främst under sommaren, i samband med åskväder. Då uppstår ofta översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan och stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord. Marköversvämning behöver inte nödvändigtvis medföra skador men om fastigheter och övrig infrastruktur drabbas kan det ge störningar och få stora konsekvenser.

Södertälje kommun har med hjälp av WSP (konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling) tagit fram underlag för bedömning av översvämningsrisker till följd av skyfall, en så kallad skyfallskartering.

Skyfallskarteringen som tagits fram visar var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas samt var det rinner på markytan. Vid skyfall antas att dagvattenledningsnätet är fullt. Beräknade vattennivåer och flöden bör inte studeras i detalj eller användas för att förutsäga översvämningsrisk för enskilda byggnader.

Se Södertäljes skyfallskartering här

Även Länsstyrelsen har tagit fram en länstäckande skyfallskartering samt rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, som stöd i fysisk planering.

Läs mer om det på sidan Klimatanpassning på Länsstyrelsens webbplats

Hur kan du skydda dig mot översvämning

Översvämningar kan få stora konsekvenser. Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Översvämningar kan till exempel bero på stopp i avlopp eller en vattenläcka. Översvämning kan också uppstå efter långvariga eller häftiga regn och skyfall.

För att minska risken för skador vid en översvämning är det viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

På sidan Översvämning under Bo och bygga finns flera tips om hur du förebygger översvämningar och vad du själv kan göra.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett faktablad om vad du kan göra före, under och efter en översvämning och vilket ansvar som vilar på kommunen, räddningstjänsten och staten.

Översvämning – Så skyddar du dig och din fastighet, Länsstyrelsens webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också tagit fram tips på vad du kan göra för att minska riskerna om det uppstår en översvämning där du är.

Om det blir översvämning, krisinformation.se

Skydda din fastighet från översvämning, MSB:s webbplats

Följ SMHI:s väderprognoser om du misstänker risk för översvämning i ditt område. 

Översvämning inomhus

Tror du att översvämningen beror på ett stopp i ditt avlopp behöver du som fastighetsägare kontakta en rörmokare. Äger du inte bostaden kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Läs mer om tips och råd på Telges webbplats

Översvämning utomhus

Upptäcker du en översvämning utomhus kan du felanmäla det via webbsida eller app

Felanmälan på webben 

Du kan också läsa mer under Felanmälan och synpunkter och ladda ner appen Felanmälan


Är problemet akut, efter kontorstid, kontakta alltid Räddningstjänsten på 112.

Karta skyfallskartering