Våtkomposten i Hölö

Den växtnäring och energi som finns i ditt toalettavfall går bäst att ta tillvara om det inte blandas med övrigt spillvatten såsom bad-, disk- och tvättvatten samt spillvatten från industrier.

Om du har ett enskilt avlopp kan ditt toalettavfall samlas in och tas till vara. Toalettavfallet samlas i en behållare under mark. Därefter kommer en slambil och hämtar toalettavfallet som sedan hygieniseras i en våtkomposteringsanläggning. Efter det kan det spridas på åkrar som gödsel.

På detta vis skapas ett kretslopp i samhället samtidigt som behovet av energikrävande konstgödsel minskar. I länken till höger kan du se en film om hur anläggningen fungerar.