Koldioxidbudget för Södertälje

En koldioxidbudget anses vara det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och som mest 2 grader.

En lokal koldioxidbudget utgår ifrån de utsläpp som sker inom ett visst geografiskt område och med hjälp av den kan kommunkoncernen och andra aktörer, inom Södertälje kommuns gränser, få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas för att Södertälje ska bidra till att Parisavtalet nås.

Om alla boende och verksamma i Södertälje kommun fortsätter att släppa ut på samma nivå som vi gör idag har vi använt upp hela vår lokala budget om cirka åtta år. För att hålla budgeten och minska klimatpåverkan behöver vi minska våra gemensamma utsläpp med 11,2 % per år med start år 2023. Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Södertälje kommer från inrikes transporter (framför allt personbilar) samt el och fjärrvärme. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Här hittar du Södertäljes lokala koldioxidbudget Södertäljes koldioxidbudget (climatevisualizer.com)