Miljö- och klimatstrategi

Barn deltar i lek om återvinning

Södertälje kommuns miljö- och klimatstrategi är kommunkoncernens vägledande styrdokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det önskade läget år 2030 är att alla kan leva och verka i ett hållbart och attraktivt Södertälje. För att uppnå det så behövs ett robust, klimatneutralt, grönt och cirkulärt samhälle.

Miljö- och klimatstrategin gäller fram till år 2030.