Aktuellt


Södertälje överklagar dom om upphävande av detaljplan

2023-01-12: Södertälje kommun väljer att överklaga den dom som kom från Mark- och miljödomstolen om att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Mariekälla 1:26. Detaljplanen föreslår ett värdshus med hotell på Torekällberget. Skälen till upphävandet är lösningen av parkeringsplatser för området. Läs mer >


Kommunens webbkarta byts ut

2022-05-30: Idag har kommunens webbkarta fått ett nytt utseende. Förändringen beror på att kommunen upphandlat en ny leverantör och därmed också ett nytt kartsystem. Läs mer >


Bakgrundskontroll vid markanvisningar utesluter oseriösa aktörer

2021-12-17: Södertälje kommun har under flera år arbetat konsekvent med att hålla brottslighet utanför kommunens olika verksamheter. Sedan 2016 arbetar kommunen efter en policy för markanvisningar i syfte att utesluta oseriösa byggaktörer. Nu tas en uppdaterad version fram. Läs mer >


Ny hundrastgård i Hölö

2021-10-28: Nu kommer Hölö få en hundrastgård i tätorten. Dessutom kommer närliggande pulkabacke att justeras till det bättre. Läs mer >


Midaq etablerar sig i Almnäs - köper 2,6 hektar mark

2021-10-01: Midaq förvärvar 2,6 hektar mark i Almnäs, Stockholm syd, av Södertälje kommun, för att bygga lager- och kontorsfastighet. Kommunstyrelsen fattade beslut kring köpet under fredagen. Läs mer >


Återbruksdagen ska ge nytt liv till gamla prylar

2021-09-13: Att hyra eller köpa second hand är bra sätt att förlänga livslängden på produkter – och istället för att slänga kan vi reparera, laga, lämna till återbruk eller återvinning. Det vill Södertälje kommun, Södertälje City och Telge Återvinning att fler Södertäljebor ska få upp ögonen för. Läs mer >


Nya koloniområdet i Järna invigdes

2021-09-04: 23 år har gått sedan kommunen senast invigde ett nytt koloniområde. Men under lördagen var det åter dags! Med pompa och ståt, invigningstal, fika och trädplantering invigdes så äntligen det nya koloniområdet i Järna. Läs mer >


Budbee etablerar sig i Stockholm syd, Almnäs

2021-09-03: Idag fattade Kommunstyrelsen beslut om att godkänna försäljningen av mark i Stockholm syd, Almnäs till logistikföretaget Budbee och Evolv property. Etableringen förväntas sysselsätta cirka 400 personer. Läs mer >