Aktuellt


Föreläsningar för dig som odlar

2022-10-24: EXTRAINSATT DATUM! Är du odlingsintresserad och sugen på att lära dig mer? Nu ordnar Samhällsbyggnadskontoret två kostnadsfria föreläsningar på temat odling: Lena Israelsson lär dig mer om jord och näring, och med Brigid Le Fevre kommer du bli en mästare på att syra grönsaker. Läs mer >


Geneta ska utvecklas - tyck till i enkät!

2022-06-10: Geneta ska utvecklas med bostäder och service. Nu vill vi gärna ha dina synpunkter från dig som bor eller verkar i området för att ta med oss i det framtida arbetet. Svara på några frågor i en enkät. Läs mer >


Kommunens webbkarta byts ut

2022-05-30: Idag har kommunens webbkarta fått ett nytt utseende. Förändringen beror på att kommunen upphandlat en ny leverantör och därmed också ett nytt kartsystem. Läs mer >


Vad ska vi prioritera i kommunens arbete om arkitektur?

2022-03-22: Södertälje kommuns första arkitekturstrategi börjar bli färdig. Nu vill vi veta vad du som medborgare tycker att vi ska prioritera i arbetet framåt. Var med och svara på en enkät om arkitektur och hållbart byggande. Läs mer >


Nu byggs stenvalvsbron om

2022-03-07: Den 14 mars går startskottet för ombyggnationen av Stenvalvsbron. Arbetet innebär att Slussgatan kommer att stängas av för genomfartstrafik fram till hösten 2022. Läs mer >


Nästa skede för detaljplaneförslaget för Tellus 5

2022-01-17: Detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår bland annat hotell vid Maren, går nu in i ett nytt skede. Granskning har hållits, och i februari ska planen upp i kommunfullmäktige för beslut om antagande. Läs mer >


Bakgrundskontroll vid markanvisningar utesluter oseriösa aktörer

2021-12-17: Södertälje kommun har under flera år arbetat konsekvent med att hålla brottslighet utanför kommunens olika verksamheter. Sedan 2016 arbetar kommunen efter en policy för markanvisningar i syfte att utesluta oseriösa byggaktörer. Nu tas en uppdaterad version fram. Läs mer >


Ny hundrastgård i Hölö

2021-10-28: Nu kommer Hölö få en hundrastgård i tätorten. Dessutom kommer närliggande pulkabacke att justeras till det bättre. Läs mer >


Midaq etablerar sig i Almnäs - köper 2,6 hektar mark

2021-10-01: Midaq förvärvar 2,6 hektar mark i Almnäs, Stockholm syd, av Södertälje kommun, för att bygga lager- och kontorsfastighet. Kommunstyrelsen fattade beslut kring köpet under fredagen. Läs mer >


Återbruksdagen ska ge nytt liv till gamla prylar

2021-09-13: Att hyra eller köpa second hand är bra sätt att förlänga livslängden på produkter – och istället för att slänga kan vi reparera, laga, lämna till återbruk eller återvinning. Det vill Södertälje kommun, Södertälje City och Telge Återvinning att fler Södertäljebor ska få upp ögonen för. Läs mer >