Aktuellt


Södertälje överklagar dom om upphävande av detaljplan

2023-01-12: Södertälje kommun väljer att överklaga den dom som kom från Mark- och miljödomstolen om att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Mariekälla 1:26. Detaljplanen föreslår ett värdshus med hotell på Torekällberget. Skälen till upphävandet är lösningen av parkeringsplatser för området. Läs mer >


Föreläsningar för dig som odlar

2022-10-24: EXTRAINSATT DATUM! Är du odlingsintresserad och sugen på att lära dig mer? Nu ordnar Samhällsbyggnadskontoret två kostnadsfria föreläsningar på temat odling: Lena Israelsson lär dig mer om jord och näring, och med Brigid Le Fevre kommer du bli en mästare på att syra grönsaker. Läs mer >


Geneta ska utvecklas - tyck till i enkät!

2022-06-10: Geneta ska utvecklas med bostäder och service. Nu vill vi gärna ha dina synpunkter från dig som bor eller verkar i området för att ta med oss i det framtida arbetet. Svara på några frågor i en enkät. Läs mer >


Kommunens webbkarta byts ut

2022-05-30: Idag har kommunens webbkarta fått ett nytt utseende. Förändringen beror på att kommunen upphandlat en ny leverantör och därmed också ett nytt kartsystem. Läs mer >


Vad ska vi prioritera i kommunens arbete om arkitektur?

2022-03-22: Södertälje kommuns första arkitekturstrategi börjar bli färdig. Nu vill vi veta vad du som medborgare tycker att vi ska prioritera i arbetet framåt. Var med och svara på en enkät om arkitektur och hållbart byggande. Läs mer >


Nu byggs stenvalvsbron om

2022-03-07: Den 14 mars går startskottet för ombyggnationen av Stenvalvsbron. Arbetet innebär att Slussgatan kommer att stängas av för genomfartstrafik fram till hösten 2022. Läs mer >


Nästa skede för detaljplaneförslaget för Tellus 5

2022-01-17: Detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår bland annat hotell vid Maren, går nu in i ett nytt skede. Granskning har hållits, och i februari ska planen upp i kommunfullmäktige för beslut om antagande. Läs mer >


Bakgrundskontroll vid markanvisningar utesluter oseriösa aktörer

2021-12-17: Södertälje kommun har under flera år arbetat konsekvent med att hålla brottslighet utanför kommunens olika verksamheter. Sedan 2016 arbetar kommunen efter en policy för markanvisningar i syfte att utesluta oseriösa byggaktörer. Nu tas en uppdaterad version fram. Läs mer >


Ny hundrastgård i Hölö

2021-10-28: Nu kommer Hölö få en hundrastgård i tätorten. Dessutom kommer närliggande pulkabacke att justeras till det bättre. Läs mer >


Midaq etablerar sig i Almnäs - köper 2,6 hektar mark

2021-10-01: Midaq förvärvar 2,6 hektar mark i Almnäs, Stockholm syd, av Södertälje kommun, för att bygga lager- och kontorsfastighet. Kommunstyrelsen fattade beslut kring köpet under fredagen. Läs mer >