Aktuellt


Checklista ska göra byggande mer hållbart

2021-04-15: Nu inför Södertälje kommun hållbara mål för byggande redan på markanvisningsstadiet. De exploatörer som är intresserade av att köpa och bygga på Södertälje kommuns mark måste först förbinda sig att uppfylla hållbarhetskrav i ett redan tidigt skede. Därför har kommunen nu infört riktlinjer för hållbart byggande med checklista. Läs mer >


Ledig sommarstuga uthyres av kommunen

2021-04-14: Nu har du chans att få en egen oas i Järna sommaren 2021. En av de kommunägda sommarstugorna har blivit ledig. Läs mer >


Hovsjö strukturplan är nu klar

2021-04-01: Nu har den nya strukturplanen för Hovsjö godkänts. Den ska visa hur Hovsjö kan utvecklas i framtiden med stadskvaliteter och en större variation av bostäder, bostäder, parker, verksamheter och service. Läs mer >


Fastighetsägare Balder vill utveckla kvarteret Yxan med bostäder

2021-03-12: Ansökan om planbesked har kommit till kommunen gällande fastigheten Yxan 8, där hotell Scandic Skogshöjd finns idag. Läs mer >


Kommunens nya odlingsplattform lanserad

2020-12-04: Nu lanserar vi kommunens nya odlingssidor – Odla, en webbplattform för dig som är intresserad av odling i alla former i Södertälje. Här hittar du allt från info om höns och bin i trädgården, till jordbruksfrågor. Läs mer >


Samråd startar för detaljplaneförslaget för hotell på Torekällberget

2020-11-30: Idag startar samrådstiden för detaljplaneförslaget för fastigheten Mariekälla 1:26, där planer finns att bygga ett nytt besökshotell intill Torekällbergets museum. Läs mer >


Nu startar samrådet för Tellus 5 och Marenplan

2020-11-26: Idag startar samrådet för detaljplanen för Tellus 5 och Marenplan. Du kan ta del av förslaget på flera olika sätt. Läs mer >


Arbetet med nya tunnelnedfarten i full gång

2020-11-18: Arbetet med nya garagenedfarten till Kringlan och tillskapandet av det nya Kanaltorget är i full gång. Under hösten har entreprenören Peab påbörjat gjutning av den nya tunneln mellan Orionkullen och Polstjärnan. Här kan du läsa mer samt se en film om vad som händer i arbetet just nu. Läs mer >


Stinsträdgården - en pollineringsvänlig park

2020-05-26: Under hösten 2019 gjordes en omfattande restaurering av Stinsträdgården i Järna. Nu är parken särskilt välkomnande mot pollinatörer, som här hittar växter under lång säsong och boplatser. Läs mer >


Så förbättrar vi för pollinatörerna

2020-05-20: Vad gör Södertälje kommun för att underlätta för våra pollinatörer? I pollineringsplanen som Södertälje kommun antagit är ett av målen att kommunen ska, där det är möjligt, börja arbeta på sätt som gynnar våra pollinatörer. Här är några områden där kommunen börjat ställa om. Läs mer >