Aktuellt


Stinsträdgården - en pollineringsvänlig park

2020-05-26: Under hösten 2019 gjordes en omfattande restaurering av Stinsträdgården i Järna. Nu är parken särskilt välkomnande mot pollinatörer, som här hittar växter under lång säsong och boplatser. Läs mer >


Så förbättrar vi för pollinatörerna

2020-05-20: Vad gör Södertälje kommun för att underlätta för våra pollinatörer? I pollineringsplanen som Södertälje kommun antagit är ett av målen att kommunen ska, där det är möjligt, börja arbeta på sätt som gynnar våra pollinatörer. Här är några områden där kommunen börjat ställa om. Läs mer >


Program för Östertälje har tagits fram

2020-05-20: Östertälje är attraktivt och därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Nu har ett program för området tagits fram, i syfte att ta ett samlat grepp kring stadsdelen. Läs mer >


Schaktarbeten utförs längs Västra kanalgatan

2020-05-15: Arbetet med det nya Kanaltorget vid Köpmangatan fortsätter och under vecka 21 kommer Peab att inleda schakt- och ledningsarbeten längs del av Västra kanalgatan. Läs mer >


Klart för ca 400 nya bostäder

2020-04-17: Nu är tre nya detaljplaner antagna som möjliggör för flera hundra nya bostäder i Västergård, Brunnsäng/Bergvik och Mariekälla. I Pershagen förbereds för byggstart av 40 bostäder i kvarteret Båtvarvet. Läs mer >


Biograf och parkeringshus till norra delen av stadskärnan

2020-04-17: Ny biograf med Sveriges största bioduk, 300 parkeringsplatser, restauranger och kontor – det är innehållet i den nya byggnad som planeras i norra delen av stadskärnan. Erik Hemberg Fastighets AB har i ett tilldelningsbeslut getts möjligheten att utveckla fastigheten Spinnrocken 2. Läs mer >


Nu påbörjas bygget av Kanaltorget

2020-03-17: Nu drar arbetet med nya garagenedfarten till Kringlan och tillskapandet av det nya Kanaltorget igång. Arbetet kommer dessutom att innebära ombyggnad av del av Västra Kanalgatan, upprustning av Köpmangatan och ombyggnadsarbeten inne i Kringlangaraget. Läs mer >


Bygglovsrådgivning i stadshuset inställd

2020-03-16: Bygglovsrådgivningen som hålls varje måndag kl 16-18 i stadshuset är inställd tills vidare. Detta på grund av det rådande läget med Corona. Läs mer >


Nya e-tjänster för att söka bygglov

2020-02-18: Nu finns det flera nya e-tjänster för bygglov där du kan ansöka om bygglov och göra anmälan för en bygglovsbefriad åtgärd. Läs mer >


Belysning i Gärtuna motionsspår släckt 11-12 dec

2019-12-05: Belysningen i motionsspåret i Gärtuna kommer att släckas under två dagar nästa vecka, 11-12 december. Detta på grund av en omdragning av spåret. Läs mer >