Aktuellt

Nya koloniområdet i Järna invigdes

2021-09-04

23 år har gått sedan kommunen senast invigde ett nytt koloniområde. Men under lördagen var det åter dags! Med pompa och ståt, invigningstal, fika och trädplantering invigdes så äntligen det nya koloniområdet i Järna.

Under festliga former kunde Södertälje kommun och Järna odlarförening inviga de 45 nya odlingslotterna vid Mora gård under lördagen. Ett mullbärsträd planterades gemensamt för att symbolisera invigningen av platsen.  

Invigningstalade gjorde bland andra Hanna Klingborg, ordförande i Järna kommundelsnämnd:

- Många människor i Järna har ett stort intresse för odling och ekologi. Det känns bra att vi kan möta upp det från Järna kommundelsnämnd och skapa ett helt nytt område med odlingslotter. Det känns fantastiskt bra här vid Mora gård – det är vackert och det finns potential att utveckla en fin mötesplats. Nu planterar vi träd som förhoppningsvis ger frukt och skugga under många år framöver.

Området är placerat utmed ett av Järnas mest omtyckta promenadstråk, Morarundan. Här finns nu 45 nya odlingslotter, bod, dass, en mindre parkeringsplats och gemensamma fikaytor. Under hösten ska häck och fler träd planteras, och så återstår det att borra en egen brunn för vattenförsörjningen.

Mål att fler ska kunna odla

Det är många som vill odla och på de befintliga kolonilottsområdena står ofta lika många i kö som det finns lotter och att hitta nya platser för odlingslotter och koloniområden är en utmaning. Kommunen tog 2018 fram en ny odlingsstrategi där ett av uppdragen är att så långt som möjligt tillgodose medborgarnas vilja att odla.

- Det känns väldigt stort att inviga 45 nya odlingslotter eftersom det var 23 år sedan som kommunen anlade ett nytt koloniområde. Dessutom är det extra roligt att det ligger placerat i en av våra kommundelar. Det har varit ett långt projekt med flera utmaningar. Under åren har vi haft ett bra samarbete med Järna odlarförening och vi är riktigt glada över att äntligen få inviga detta, säger Åsa Waldenström, projektledare för odlingsstrategin på Samhällsbyggnadskontoret.

Under invigningen deltog flera av Järna odlarförenings medlemmar. Här framför det nyplanterade mullbärsträdet. Foto: Södertälje kommun.