Midaq etablerar sig i Almnäs - köper 2,6 hektar mark

Midaq förvärvar 2,6 hektar mark i Almnäs, Stockholm syd, av Södertälje kommun, för att bygga lager- och kontorsfastighet. Kommunstyrelsen fattade beslut kring köpet under fredagen.

Midaq AB är ett bolag som investerar och utvecklar företag med etablerade affärsmodeller, produkter, tjänster och starka varumärken. Företaget kommer att köpa och förvalta fastigheten del av Tveta-Valsta i Södertälje, Stockholm Syd/Almnäs. Midaq kommer att hyra ut till det helägda dotterbolaget Alfa Quality Moving.

De genomför bland annat större företagsflyttar och magasinering åt både privat- och företagskunder, totalt cirka 8500 stora flyttningar globalt, och finns idag i de skandinaviska länderna. 

- Efter att ha haft kontakt sedan 2018 är vi väldigt glada att Alfa Moving bestämt sig för att investera i Södertälje och Stockholm syd, säger Michael Johansson, etableringsstrateg på Södertälje kommun.

Strategiskt bra läge

Företaget förväntas starta byggnation i början av 2022, och planerad inflyttning blir året därpå, början av 2023. Etableringen kommer att ge cirka 10 nya arbetstillfällen och lager- och kontorsfastigheten byggs på 6000 kvm.

- Vi får genom egen byggnation ihop två lagerverksamheter till ett på ett strategiskt mycket bra läge för vår verksamhet, säger Stefan Engdahl, VD på Midaq.

På måndag 4 oktober fattar Kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet kring försäljningen. Under samma möte tar KF också beslut kring försäljningen av mark till Evolv Budbee.