Så tar vi hand om dina personuppgifter (lättläst)

I Södertälje kommun får vi in många uppgifter från personer som bor och jobbar här. Uppgifterna får vi inte använda hur vi vill.

Det finns lagar som bestämmer

att kommuner måste vara försiktiga

med information som du

skickar in till oss.

 

Här kan du läsa om vad vi på Södertälje kommun gör

med den information vi får från dig

och som är personuppgifter.

Texten handlar också om dina rättigheter.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är till exempel

ditt eller någon annan persons

namn, personnummer,

e-postadress eller telefonnummer.

Det kan också vara foton av dig eller någon annan.

 

Lagen säger att vissa uppgifter

behöver skyddas mer än andra.

Det är till exempel

uppgifter om sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

 

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi kan till exempel få ditt namn, ditt telefonnummer

eller din e-postadress när du

  • ringer eller skickar e-post till oss
  • söker ett jobb hos oss.

 

När får vi använda dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna för att

vi ska kunna göra vårt arbete.

 

Vi får bara behålla dina uppgifter

om du har gått med på det,

eller om vi behöver uppgifterna

för att vi ska kunna göra vårt jobb.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Södertälje kommun sparar och använder dina personuppgifter på olika sätt.

Det kan vara när du

  • använder en av våra e-tjänster
  • söker ett jobb hos oss
  • mejlar över personuppgifter.

 

Vi kan lämna dina personuppgifter till andra

Kommunen är en offentlig myndighet.

Detta betyder att

meddelanden som skickas till oss

blir allmänna handlingar

som vi måste lämna till andra.

 

Offentlighetsprincipen säger att

alla har rätt att ta del av offentliga handlingar.

Det betyder att om journalister eller

andra personer vill

läsa viss information vi har

så måste vi ge dem den.

 

Om uppgifter skyddas av sekretess

Betyder det att de är hemliga.

Då får vi inte lämna ut dem

till journalister eller andra personer.

 

Du har rätt att veta

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig.

Kontakta oss om du vill veta det.

Då måste vi svara inom 30 dagar.

 

Om uppgifter om dig är fel

ska vi rätta dem.

Du har också rätt att be oss

radera uppgifter om dig. 

 

Du kan då använda e-tjänsten:

Begäran om registerutdrag.

 

Du har rätt att klaga

på hur vi använder personuppgifter

om du tycker

att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Då klagar du hos integritetsskyddsmyndigheten.

 

Har du ytterligare frågor,

kontakta Kontaktcenter på e-post: kontaktcenter@sodertalje.se