Checklista öppna data

Utifrån nationella rekommendationer och genom att dra lärdom av hur andra kommuner arbetar med öppna data har en checklista sammanställts för att stödja publicering av öppna data.

Checklista för publicering av öppna data

Steg 1: Säkerställ ägarskap och informationsklassning
– Finns det en informationsägare utpekad?
– Finns det en sakkunnig handläggare utpekad?
– Är informationssäkerhetsklassning genomförd?
– Finns sekretessklassade uppgifter?
– Finns personuppgifter?

Steg 2: Undvik upphovsrättsliga hinder
– Finns det något upphovsrättsligt skydd för informationsmängden eller delar av den?
– Kan ni filtrera bort den data som inte får öppnas upp?
– Finns något avtal eller licens som styr användandet?
– Går det att köpa en licens/skriva avtal som gör det möjligt att publicera data?
– Om det finns upphovsrättsskydd, vilken licens ska vi sätta på data?

Steg 3: Finns det hinder kvar för publicering av öppna data?

Steg 4: Behovsanalys
– Identifiera målgrupp – vilka potentiella kunder/användare av data finns?
– Vilka data efterfrågas och till vad/vilket syfte?

Steg 5: Tillsätt resurser
– Publicering
– Förvaltning
− Support, underhåll

Steg 6: Sätt standarder/specifikationer för informationsmängderna som ska delas
– Återanvänd om känd eller exempelvis motsvarande struktur i andra kommuner

Steg 7: Definiera metadata

Steg 8: Informationsägarens godkännande för publicering

Steg 9: Förbered och testa publicering av data

Steg 10: Publicera data
– Säkerställ teknisk publicering
– Säkerställ kommunikation till berörda interna och externa parter

Steg 11: Förvalta data
– Manuell eller automatisk uppdatering av data?