Förskolor i området

Östertälje förskoleområde består av fem förskolor; Glasberga förskola, Glasberga förskola paviljongen, Hästhovens förskola, Solhems förskola och Tygelns förskola.

I Östertälje förskoleområde har alla förskolor fantastiska arkitektutformade förskolegårdar med stora möjligheter till eget utforskande, lek och rörelse.

Vi lägger stort fokus på att barnen skall mötas av en förskola där lek, trygghet och lärande bildar en helhet. Vi arbetar med gemensamma strukturer i organisationen för att ständigt vara i utveckling och för att se barnens lärprocesser. Utveckling är viktigt för såväl barn som vuxna!

Alla avdelningar arbetar med olika projekt utifrån en gemensam rubrik som vi har i hela förskoleområdet.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans kontaktperson. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Östertälje förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till rektor. Kontaktuppgifter finns nedan.

Presentation Östertälje