Odlarsymposium

Odlarsymposium

Förra året arrangerades det första Odlarsymposiet i Södertälje.  Odlarsymposiet riktar sig främst till småskaliga och mellanstora grönsakodlare i Södertälje kommun med omnjed.

I år går nästa odlarsymposie av stapeln. Det arrangeras av gröna utbildningar och odlare i samarbete med Södertälje kommun.

Datum: 27/11