Inspiration

Här samlar vi material som är inspirerande och kunskapshöjande. Klicka i de kategorier som du är mest intresserad av så får du en lista anpassad till dig. Har du material som borde vara med? Maila det till odling@sodertalje.se.

Arbetar du som politiker eller tjänsteperson finns en kategori särskilt för dig. Detsamma gäller för er som arbetar inom skola, förskola eller vård- och omsorgsboende som vill odla på er arbetsplats.


Utbildningar i Södertälje

Vill du lära dig mer om odling och de gröna näringarna? Det finns 4 utbildningsanordnare i Södertälje kommun med utbildningar inom trädgård. Läs vidare hos varje utbildare för att få reda på mer. Läs mer >


Co-grow

En sida för dig som vill dela med dig av din trädgård så att fler får odla eller för dig som vill odla och kan tänka dig att göra det i någon annans trädgård. Läs mer >


Gröna skolgårdar

Komplementodling På deras hemsida kan man både hitta olika projekt som genomförts på skolgårdar och många bra rapporter och andra dokument som handlar om gröna skolgårdar.  Läs mer >


Handelsträdgårdar & gårdsbutiker

Södertälje är en grön kommun med en lång tradition av odling, ekologi och trädgårdsfilosofi. Läs mer >


Jönköpings län - En rapport om jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen

Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen. Fysisk planering och hushållning med jordbruksmark i Jönköpings län. Läs mer >