Utbildningar i Södertälje

Person arbetar i växthus i Skillebyholm

Vill du lära dig mer om odling och de gröna näringarna? Det finns 4 utbildningsanordnare i Södertälje kommun med utbildningar inom trädgård. Läs vidare hos varje utbildare för att få reda på mer.

Järna Naturbruksgymnasium
På Järna Naturbruksgymnasium läser du inriktningen Lantbruk med ekologisk profil.Under utbildningens gång kan du profilera dig inom ett specialområde såsom djur, maskin, skog eller trädgårdsodling.
Läs mer på Järna Naturbruksgymnasiums hemsida

Vackstanäsgymnasiet
På Vackstanäsgymnasiet finns naturbruksprogrammet med utbildningen Gymnasial Trädgårdsmästare. Här väljer man mellan de två inriktningarna  Trädgårdstjänster och odling eller Skötsel av utemiljöer. Det finns även en profil för den som vill bli naturguide.
Läs mer på Vackstanäsgymnasiets hemsida. 

Vårdinge By folkhögskola
På Vårdinge by folkhögskola finns ettåriga utbildningen Ekologisk odling - Trädgård och hantverk. Där lär du dig både praktiskt och teoretiskt om odling, men även trädgårdsrelaterade hantverk, konst och rörelse.
Läs mer på Vårdinge by folkhögskolas hemsida

Skillebyholm
Skillebyholms Trädgårdsutbildningar erbjuder både hel- och deltidsutbildningar, samt kortare kurser. Här finns alternativ både för den som vill fördjupa sig inom trädgård och odling och för den nyfikne ”hemma-odlaren” som vill gå kortare kurser.
Läs mer på Skillebyholms hemsida