Inspirationstexter


Person arbetar i växthus i Skillebyholm
Utbildningar i Södertälje

Vill du lära dig mer om odling och de gröna näringarna? Det finns 4 utbildningsanordnare i Södertälje kommun med utbildningar inom trädgård. Läs vidare hos varje utbildare för att få reda på mer. Läs mer >


Text Co-grow, alla kan odla mat.
Co-grow

En sida för dig som vill dela med dig av din trädgård så att fler får odla eller för dig som vill odla och kan tänka dig att göra det i någon annans trädgård. Läs mer >


Gröna skolgårdar

Komplementodling På Lund kommuns hemsida kan man både hitta olika projekt som genomförts på skolgårdar och många bra rapporter och andra dokument som handlar om gröna skolgårdar. Läs mer >


Handelsträdgårdar & gårdsbutiker

Södertälje är en grön kommun med en lång tradition av odling, ekologi och trädgårdsfilosofi. Läs mer >


Jönköpings län - En rapport om jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen

Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen. Fysisk planering och hushållning med jordbruksmark i Jönköpings län. Läs mer >