Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen

Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen. Fysisk planering och hushållning med jordbruksmark i Jönköpings län.

"Andelen brukningsbar mark minskar. Klimatförändringar påverkar vår möjlighet att odla grödor samtidigt som marken är attraktiv för annat än just livsmedelsproduktion."

Läs rapporten här.