Odlingsinkubator

Hand som sätter frö i jord

En odlingsinkubator riktar sig till personer som är intresserade av att komma igång med sin affärsidé inom odling och målet är att det ska startas fler företag inom primärproduktion i kommunen. Inkubatorn startade i april 2021 och pågick till november samma år.

Sverige behöver fler odlare för att öka sin självförsörjningsgrad och Södertälje har som mål att antalet yrkesodlare ska öka i kommunen. Samtidigt kan det vara höga trösklar att ta sig in i odlingsbranschen – det kan vara svårt att hitta mark att odla på eller möjlighet att finansiera sin idé. Därför startade Södertälje kommun i samarbete med Under tallarna en företagsinkubator för att fler ska våga börja odla professionellt.

Inkubatorn riktade sig till den med en affärsidé inom primärproduktion. Inkubatorn coachar därefter odlaren under första säsongen. Detta gjordes genom att erbjuda tillgång till fysiska förutsättningar och företagskunskap som behövs för att utvecklas och lyckas som företagare inom de gröna näringarna.

Pilotprojekt

Under april till november 2021 fick deltagarna tillgång till mark, utrustning, mentorer, odlingscoachning och affärsutveckling. Framför allt var det en möjlighet för odlaren att utan stora investeringar testköra sin företagsidé i en gynnsam miljö.  

Pilotprojektet genomfördes under 2021. Under 2022 tar projektet paus för att troligtvis återkomma under 2023/2024. 

Mål öka antalet odlare

2018 antogs Södertälje kommuns odlingsstrategi med det övergripande målet att skapa goda förutsättningar för alla former av odling i Södertälje kommun. Odlingsinkubatorn är ett steg i delmålet att öka antalet professionella odlare. I längden har det potential att leda till att större arealer jordbruksmark brukas aktivt och att vi får en ökad variation av primärproduktion i kommunen samt att mängden lokalt producerad mat ökar. 

- Målet med inkubatorn är att sänka tröskeln för nya entreprenörer som vill starta och driva odlingsföretag. Vi hoppas att vi framöver får till en permanent företagsinkubator för odlare, säger Åsa Waldenström.

- Det känns otroligt roligt att kunna bidra till att nya entreprenörer och unga vågar ta steget in i odlingsbranschen, det behövs verkligen. Och tack vare vår etablering på Nibble har vi i år mycket goda möjligheter att på olika sätt stödja deltagarna, säger Simone Grind på Under Tallarna.