Odlingsinkubator

Hand som sätter frö i jord

En odlingsinkubator riktar sig till personer som är intresserade av att komma igång med sin affärsidé inom odling och målet är att det ska startas fler företag inom primärproduktion i kommunen. Inkubatorn startade i april 2021 och pågår till november.

Sverige behöver fler odlare för att öka sin självförsörjningsgrad och Södertälje har som mål att antalet yrkesodlare ska öka i kommunen. Samtidigt kan det vara höga trösklar att ta sig in i odlingsbranschen – det kan vara svårt att hitta mark att odla på eller möjlighet att finansiera sin idé. Därför startar nu Södertälje kommun i samarbete med Under tallarna en företagsinkubator för att fler ska våga börja odla professionellt.

Har du någon erfarenhet av odling och vill testa din affärsidé ska du söka till inkubatorn, som coachar dig igenom din första säsong som odlare. Detta gör vi genom att erbjuda tillgång till de fysiska förutsättningar och företagskunskap som du behöver för att utvecklas och lyckas som företagare inom de gröna näringarna.

Pilotprojekt

Under april till november 2021 får deltagarna tillgång till mark, utrustning, mentorer, odlingscoachning och affärsutveckling. Framför allt är det en möjlighet för odlaren att utan stora investeringar testköra sin företagsidé i en gynnsam miljö.  

Pilotprojektet genomförs för första gången under 2021. I år finns det plats för 4-6 deltagare, och platsen är i Järna.

- Vi är otroligt glada att kunna erbjuda en odlingsinkubator i kommunen. Nu letar vi efter personer som med kort varsel är beredda att hoppa på initiativet och testa sina idéer, säger Åsa Waldenström, projektledare för odlingsstrategin i Södertälje kommun.  

Förhoppningsvis fortsätter inkubatorn även 2022 och det blir i så fall möjligt att söka till omgång 2. 

Mål öka antalet odlare

2018 antogs Södertälje kommuns odlingsstrategi med det övergripande målet att skapa goda förutsättningar för alla former av odling i Södertälje kommun. Odlingsinkubatorn är ett steg i delmålet att öka antalet professionella odlare. I längden har det potential att leda till att större arealer jordbruksmark brukas aktivt och att vi får en ökad variation av primärproduktion i kommunen samt att mängden lokalt producerad mat ökar. 

- Målet med inkubatorn är att sänka tröskeln för nya entreprenörer som vill starta och driva odlingsföretag. Vi hoppas att vi framöver får till en permanent företagsinkubator för odlare, säger Åsa Waldenström.

- Det känns otroligt roligt att kunna bidra till att nya entreprenörer och unga vågar ta steget in i odlingsbranschen, det behövs verkligen. Och tack vare vår etablering på Nibble har vi i år mycket goda möjligheter att på olika sätt stödja deltagarna, säger Simone Grind på Under Tallarna.

2021 års odlingsinkubator är redan igång. Är du intresserad av att delta i programmet så får du hålla utkik under vintern inför nästa års inkubator.  Läs mer om vad som krävs för att bli antagen på Under tallarnas hemsida.