KTH Leancentrum

KTH Leancentrum finns på KTH Södertälje, Kvarnbergagatan 12. Här möter du experter inom lean-området och agilt arbetssätt. Utbildningar ger kunskap om hur man hushåller med materiella och mänskliga resurser och undviker slöseri. Här får man kunskap om hur lärande och delaktighet skapas i organisationen.

Vad menas med Lean och agilt?

En lean/agil verksamhet består av värderingar, arbetssätt och verktyg för att utveckla och leda en verksamhet. Målet är att effektiviteten ska öka utan att medarbetarna ska arbeta hårdare. För att förändringar ska bli hållbara i organisationen behövs delaktiga medarbetare och coachande ledare.

Kurser och utbildningar

KTH Leancentrum erbjuder grundkurser och branschspecifika fördjupningskurser inom lean/agilt för både privat och offentlig sektor, exempelvis:

Lean Produktion. 5x2 dagar 7,5 högskolepoäng

För dig som arbetar i en organisation som överväger lean som en affärsstrategi.

Lean Ledarskap. 5x2 dagar 7,5 högskolepoäng

För dig som är ledare på olika nivåer (chefer, förändringsledare, kvalitetsledare, produktionsledare, projektledare med flera) inom både den privata och den offentliga sektorn.

Green & lean. 4 digitala halvdagar

Påbyggnadskurs i gröna lean-verktyg.

Halvdags-Workshops med Leanspelet och i Trampbilsfabriken

För arbetsgrupper med fokus på praktisk tillämpning.

Seminarier, workshops och coachning

KYH Leancentrum skräddarsyr seminarier och workshops samt erbjuder coachning anpassat till er verksamhet.

 

Läs mer på kth.se/leancentrum