KTH

Tre personer diskuterar innehållet på en dator

Samarbeta med KTH-studenter som skriver exjobb

Behöver din organisation få nya lösningar och infallsvinklar på problem eller idéer ni vill utveckla? Under hösten söker KTH:s studenter uppslag till sina examensarbeten – exjobb – som sedan utförs under vårterminen.

 Vad är ett exjobb?

Vid slutet av sin utbildning gör universitets- och högskolestudenter ett självständigt arbete där de får möjlighet att använda sina kunskaper i praktiken. Arbetet pågår i tio eller tjugo veckor. Exjobbet kan bygga på ett problem från ett företag, en myndighet eller organisation. Att en student skriver sitt exjobb hos er ger er möjlighet att ta till er ny kunskap och knyta kontakter med studenter som kan vara framtida medarbetare.

 

Exempel på projekt som kan fungera som exjobb är program- eller produktutveckling, analys av metoder och arbetssätt, marknadsanalyser och strategier eller analyser av förändringsarbete.

 

Hur går det till?

KTH:s handledare tar ansvar för studentens genomförande samt den akademiska kvaliteten på arbetet. Er organisation äger frågeställningen, det ni vill få ut av exjobbet. Studenten behöver kunna samla in information och underlag till sitt arbete. Det kan exempelvis innebära intervjuer med berörda medarbetare, tillgång till dataunderlag osv.

 

Läs gärna mer i KTH Exjobbportal, där ni kan lägga upp projektförslag ni vill ha hjälp med: https://www.kth.se/samverkan/exjobb/uppdragsgivare

 

Förutom exjobb kan ni i denna portal annonsera om trainee-tjänster, praktikplatser samt extra- och säsongsjobb.

 

Kommer studenten från KTH Södertälje?

Via KTH Exjobbportal når ni alla KTH-studenter, oavsett studieort och det är mer ämnet än platsen som avgör studenternas val av projekt. På KTH Södertälje fokuserar man studierna på forskningsområdet Hållbar produktionsutveckling.

 

Har du frågor om exjobb eller andra studentsamarbeten är du välkommen att kontakta Liz Adamsson på KTH, telefon: 08-790 60 84 eller maila till exjobb@kth.se