Yrkeshögskola- Campus Telge

Genom att samarbeta med Yrkeshögskolan i Södertälje skapar du som företagare möjligheter för företagets framtida kompetensförsörjning. För mer information och kontakter: https://campustelge.se

En Yh-utbildning är en eftergymnasial utbildning som vänder sig till studenter med gymnasiekompetens eller motsvarande utbildningsbakgrund som har viss yrkeslivserfarenhet.

Campus Telge har Yh-utbildningar inom flera olika branscher. Utbildningarna är avgiftsfria, berättigar till studiemedel och sker i samarbete med arbetslivet.

Vi bedriver våra utbildningar så att du som student får tillgång till färsk kunskap som baseras på lärarens erfarenheter från sitt dagliga arbete. En Yh-utbildning är för dig som vill utbilda dig direkt till en yrkesroll och få kontakt med arbetsmarknaden redan under utbildningen.

 

Yrkeshögskolan Södertälje

Läs mer på hemsidan för Yrkeshögskolan Campus Telge.