9 miljoner till Södertälje kommun för företagstöd

Södertälje kommun har nyligen beviljats ett omfattande regionalfondsprojekt (REACT-EU) som syftar till att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

– Det visar att vår ansökan ligger helt i linje med regionens prioriteringar och att vi har kapacitet att driva denna typ av projekt, säger Jonas Karlsson, näringslivschef i Södertälje kommun.

Projektet ”Omtag nu. För en starkare, grönare livsmedels- och besöksnäring”, har beviljats totalt 9 miljoner kronor under två år för att stötta små och medelstora företag (SME) inom besöks- och upplevelsesektorn samt mattjänstnäringen i Stockholms län. Insatserna ska riktas mot företag som drabbats hårt av pandemin för att stärka deras innovationskraft och förmåga till omställning utifrån förändrade förutsättningar.

Mål att öka konkurrenskraften och sysselsättningen 

Omtag nu kommer att genomföras under två år med start i september. Projektmålet är att förbättra konkurrenskraften och öka sysselsättning och tillväxt genom innovationstänk, kompetensomställning, digital utveckling och grön omställning Projektet kommer att genomföras med erfarenheter från det pågående projektet Matlust, där lärdomar kring målgruppen gjorts – och omfattande nätverk byggts upp.

– Matlust har gjort ett brett och framgångsrikt arbete för en mer hållbar livsmedelsnäring, säger Sara Jervfors, projektchef för Matlust och kostchef i Södertälje kommun. Genom Matlust, som avslutas under 2022, är vi helt riggade för att genomföra ett storskaligt omstartsstöd till målgruppen.

EU:s Nationella regionalfond stöttar besöks-, upplevelse- och mattjänstsektorn

  • Projektnamn: Omtag nu. För en starkare, grönare livsmedels- och besöksnäring
  • Finansiering: Nationella regionalfondsprogrammet/REACT-EU
  • Budget: Totalt 12 miljoner kronor inklusive medfinansiering (25 procent)
  • Projektperiod: 2021-09-01 till 2023-08-31
  • Projektägare: Södertälje kommun genom näringslivsavdelningen