Besöksnäringsträff 17 mars

Välkommen på en workshop där vi som på olika sätt jobbar inom besöksnäringen utforskar möjligheter att tillsammans marknadsföra Södertälje för att locka fler besökare.

Äntligen ska vi ses för att se möjligheter för gemensamt arbete framåt! Ska vi kroka arm i arbetet med att locka fler besökare och vad behöver vi i så fall? Vilka behövs och hur skulle ett gemensamt arbete kunna se ut? Det här är exempel på frågor vi kommer beröra under denna och kommande workshops.

Varmt välkommen att delta, hoppas vi ses!

Tid: 17 mars kl 8:30-11:30, inkl paus med fika.

Meddela gärna ev behov av specialkost via e-post till Linda Färggren, se kontaktuppgifter nedan.

Plats: Hagabergs folkhögskola.

För frågor eller meddelande av ev specialkost: e-post, linda.farggren@sodertalje.se

För mer information och anmälan