Effekterna av uteblivna evenemang utreds

Effekterna av uteblivna evenemang undersöks. Hundratals evenemang har ställts in i år med anledning av den rådande pandemin.

Tillsammans med Linnéuniversitet gör Södertälje kommun en studie för att undersöka effekten av uteblivna evenemang, både utifrån sociala, kulturella och ekonomiska värden. Resultatet presenteras i slutet av året.
Läs mer och delta i studien:
Var med och delta i studien för dig som är verksam inom besöksnäringen https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqeyNbaDYot5Im1Dz1RYzBJcxkQCrolLgXuLb1ecygKuGKQw/viewform