Ett fullsatt lunchseminarium 17 nov

Ett fullsatt lunchseminarium där 120 företagare och ett 40 tal politiker och tjänstemän var på plats.

Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun, och Europa Direkt anordnade  lunchseminariumet där temat var hur klimatomställningen kommer att skapa stora möjligheter för de företag som är delaktiga.
 
Moderator Per Lejoneke höll i paneldebatten med StyrelseAkademien Stockholm, Telge Återvinning, FORIA AB, Ocab Sverige och ICA Gruppen. De berättade hur de arbetar med hållbarhet och samverkar med kunder och leverantörer för att bidra till klimatomställningen. Detta gör att de både framtids säkrar sina affärer och ökar sin konkurrenskraft.
 
En viktig inspiration till samtalet är den debattartikel som publicerades i Aftonbladet veckan innan valet, där över 200 företag krävde tydligare politiska ambitioner för att Sverige skall uppfylla Parisavtalet. Företagen efterfrågar långsiktiga spelregler och tydliga mål från politiken då det ger företagen trygghet vid investeringar. Läs artikeln här: https://www.di.se/.../227-bolag-i-klimatupprop-infor.../
 
Om ni har frågor kontakta Katarina Forsgårdh på Näringslivsavdelningen
katarina.forsgardh@sodertalje.se