Julhälsning från Näringslivsavdelningen

Tillsammans skapar vi ett ännu mer attraktivt Södertälje Årskrönika | 2021-12-22

Vi närmar oss slutet av 2021, mitt första hela år i Södertälje.

Jag tar med mig två starka ledord från 2021 som betytt mer än någonsin; engagemang och samarbete. Jag konstaterar att vi tillsammans är så mycket starkare och att det inte finns några gränser för vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Jag tror vi är många som inför 2022 hoppas slippa coronas negativa påverkan i samhället.

Vi lever dock fortfarande med en pågående pandemi och det är en verklighet som vi behöver förhålla oss till.

Vi ser en ökad smittspridning i samhället och igår kom nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten som påverkar många verksamheter. Håll er uppdaterade om de senaste restriktionerna och smittskyddsåtgärderna som bland annat berör allmänna sammankomster och serveringsställen här: https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset

Tillbakablick över 2021

Många händelser, satsningar och arbeten har gjorts och jag vill dela med mig av ett axplock från året som gått;

 • Arbetet för ett sunt företagande och konkurrens på lika villkor med det nya myndighets- och koncernövergripande samarbetet PAX.
 • Södertälje är attraktivt och lockar till sig flera stora etableringar inom bland annat logistik.
 • Projekten Växtkraft SödertörnOmtag Nu som syftar till att stötta de av pandemin utsatta branscherna.
 • Kickstart-program för tillväxtföretag tillsammans med Södertörnskommunerna och Almi.
 • Nytt koncept med besöksnäringsträffar som bland annat resulterat i nya samarbeten och gemensamma initiativ.
 • Nytt koncept med QR-koder för digital besöksservice.
 • Södertälje Science Park lanserar en nationell nod för hållbar produktion med namnet SuPr (Sustainable Production).
 • Nytt koncept för den digitala Frukostklubben för att nå fler och öka dialogen, bland annat på temat ”Attraktivt att etablera i Södertälje” och ”Företagande på lika villkor”.
 • Nytt format på nyhetsbreven som syftar att nå fler i lokala näringslivet med information och inspiration.
 • Fördjupad analys av NKI-resultaten samt kompletterande djupintervjuer med lokala företagare som en del i kommunens förbättringsarbete och uppföljning av näringslivsstrategin.
 • Nu kan du som företagare se alla Södertälje kommuns aktuella upphandlingar/direktupphandlingar på Företagarportalen
 • Digitala och fysiska företagsbesök
 • En filmserie i sociala medier och på webben som visar goda exempel och inspirerar om hur de exempelvis jobbar med hållbarhet.

Nu blickar vi framåt och ser fram emot ett nytt år, som rivstartar i februari med ett digitalt Science Week (2-6/2) och Frukostklubb på temat upphandling (24/2).

Vi kommer fortsätta med våra besöksnäringsträffar, workshops, företagsbesök, företagarluncher och ytterligare öka närvaron i lokala näringslivet.

Har du idéer kring aktiviteter inför 2022 eller vill ha kontakt med oss av annan anledning, hör gärna av dig!

Stort tack för ett fint 2021, tillsammans skapar vi ett ännu mer attraktivt Södertälje!

God Jul & Gott Nytt År!

Jonas Karlsson- Näringslivschef