Missa inte vår programpunkt under Science Week den 3 feb

- Hållbarhet som konkurrensfördel för företag Utvecklingen inom hållbart företagande går snabbt nu. Under detta program så kommer du att få ta del av hur hållbarhetsarbetet kan stärka konkurrenskraften och lönsamheten för ditt företag.

Fossilfritt Sverige, Företagarna och Invest Stockholm berättar hur långt vi redan kommit, vilket arbete som nu utförs och vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

StyrelseAkademien Sverige berättar om vikten av en klimatkompetent styrelse och Telge Återvinning berättar hur de arbetar med hållbarhet och samverkar med andra för att minska sina klimatavtryck.

Avslutningsvis får vi höra hur CirEko, Energikontoret och Almi kan stötta företag som vill börja eller komma vidare med sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer och anmäl dig här: https://scienceweek.se/program/hallbarhet-som-konkurrensfordel/