Näringslivsavdelningen är en del av Science Week

Science Week är ett samhällsforum om hållbarhet med 60 kostnadsfria digitala liveseminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. 

Ett 60-tal seminarier och interaktiva workshops sänds digitalt på scienceweek.se och di.se. De är öppna, tillgängliga och kostnadsfria för alla oavsett vem du är eller var du är. Efter att eventet är slut kommer innehållet att finnas tillgängligt på scienceweek.se och kan användas som inspiration och kunskapskälla. Se alla programpunkter här

Missa inte Näringslivsavdelningens tre programpunkter som sänds den 4 februari. Läs mer om nyheterna nedan.

Hur löser vi kompetensförsörjningen?

Den 4 februari är Näringslivsavdelningen Södertälje kommun med och deltar med tre programpunkter. En av våra programpunkter är: Hur löser vi kompetensförsörjningen?

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för näringslivet i hela landet. Hur lockar vi unga individer att välja de yrkesutbildningar som erbjuds? Hur ser riskerna ut om företagen inte får tag i den kompetens de behöver?

Läs mer och anmäl dig här

Framtidens näringsliv – konkurrenskraftigt och hållbart företagande

Ett hållbart näringsliv och samhällsbyggande kräver att vi drar åt samma håll för att kunna minska miljöpåverkan i alla led av en verksamhet. Vi måste våga ställa högre krav, både på varandra och inte minst oss själva om vi ska kunna uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Hur kommer näringslivet att förändras under 2020-talet och hur ställer företagen om för att möta de krav som ställs på framtidens näringsliv?

Läs mer och anmäl dig här

Framtidens stadskärnor

Hur ser framtidens stadskärna ut och vilka konsumentbeteenden samt trender spås påverka utvecklingen framåt? Ta del av ett spännande panelsamtal med gäster och profiler som delar med sig av sina tankar kring framtidens stadskärneutveckling.

Läs mer och anmäl dig här