Nu är enkäten för upphandlingar ute

Denna enkät riktar sig till företag som varit anbudslämnare i upphandlingar för Södertälje kommun. Upphandlingarna hanteras av Telge Inköp. Undersökningen är en del av Södertälje kommun och Telge Inköps ständiga förbättringsarbete och är ett pilotprojekt för att undersöka företags upplevelse av upphandlingsprocessen.

Ett gott företagsklimat är en förutsättning för ett välmående näringsliv och för att företag ska kunna utvecklas. Företagens upplevelse av kommunens upphandlingar är en viktig del i det.

Denna enkät syftar till att undersöka företagens upplevelse av upphandlingsprocessen och är ett viktigt verktyg för att kunna utveckla servicen till företag.

Har du andra synpunkter eller idéer på hur kommunens service kan förbättras eller vill träffas oss är du välkommen att kontakta näringslivsavdelningen: naringsliv@sodertalje.se