Så samverkar kommun och näringsliv för att nå miljömålen

Ett hållbart näringsliv och samhällsbyggande kräver att många drar åt samma håll, inte minst vad gäller minskad miljöpåverkan. I Södertälje arbetar man brett med allt från hållbara livsmedel till mer hållbara transporter och koldioxidlogistik. Ett exempel i framkant är samarbetet mellan Söderenergi och Södertälje hamn för att radikalt minska koldioxidutsläppen genom revolutionerande bio-CCS-teknik.

Samverkan är nyckeln för att nå miljömålen i Agenda 2030 och det nationella målet med nollutsläpp till 2045. I Södertälje kommun arbetar man aktivt för att nå dit, inte minst genom ett nära samarbete med näringslivet. Till exempel genomför man kampanjer tillsammans med bland annat Scania och AstraZeneca för att öka invånarnas intresse för att åka kollektivt. 

Många insatser görs också för en mer hållbar livsmedelsproduktion, inte minst via det regionala näringslivsprojektet MatLust.

Läs hela artikeln här

För mer information och anmälan till sändningen

Södertälje kommun på Science Week – hållbarhet, samverkan och framtidens stad.